Eerste 60 kilometerbord langs provinciale weg in Rhenen

Op 17 mei 2023 onthulde gedeputeerde Arne Schaddelee het eerste 60 kilometerbord langs de N225, net buiten de bebouwde kom van Rhenen. Het nieuwe bord laat weggebruikers weten dat zij niet harder mogen rijden dan 60 kilometer per uur. Ook de paarse middenstreep benadrukt deze maximumsnelheid gedurende het gehele traject tot vlak voor Wageningen.

Gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht trekt een doek af van een nieuw geplaatst 60 kilometerbord langs de N225 in Rhenen

De N225 tussen Rhenen en Wageningen is de eerste provinciale weg met een paarse middenstreep, nieuwe bebording en een maximumsnelheid die omlaag is gegaan van 80 naar
60 km/uur. Schaddelee: “We willen meer maatwerk toepassen op onze provinciale wegen en de snelheid verlagen waar dat kan. Daar hoort natuurlijk een passende weginrichting bij, zodat we de verkeersveiligheid ook echt verbeteren.”

Gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht staat bij de nieuwe paarse middenstreep op de N225 bij Rhenen.

Netwerkperspectief provinciale wegen 2040

De snelheidsverlaging tussen Rhenen en Wageningen is een uitwerking van het Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 dat in juli 2022 is vastgesteld.
Het Netwerkperspectief draagt bij aan een duurzame en gezonde mobiliteit waarbij er op en rond de provinciale wegen een betere balans is tussen leefbaarheid, verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en bereikbaarheid. In het Netwerkperspectief is de strikte koppeling tussen een provinciale gebiedsontsluitingsweg (GOW) en de maximumsnelheid van 80 km/uur op een aantal plaatsen losgelaten. Dat geldt ook voor de maximumsnelheid op parallelwegen, die gaat van 60 naar 30 km/uur. Daarnaast wordt de maximumsnelheid ter hoogte van oversteekplaatsen voor langzaam verkeer verlaagd naar 60 km/uur.

Voor persinformatie:
clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 63