Energie in Smitsveen: “Persoonlijke communicatie werkt het beste”

In de wijk Smitsveen in Soest wonen mensen met allerlei achtergronden. Ze zijn vaak met heel andere zaken bezig dan energiebesparing en soms spreken ze niet goed Nederlands. Hoe bereik je deze bewoners en zorg je dat ze ook mee kunnen doen met de energietransitie? Zoulikha Seddiki van welzijnsorganisatie Stichting Balans vertelt hoe zij haar netwerk en haar kennis hiervoor succesvol inzet.

Zoulikha Seddiki van welzijnsorganisatie Stichting Balans
Zoulikha Seddiki | foto: José Kliphuis-Hofman

Zoulikha is sociaal makelaar bij welzijnsorganisatie Stichting Balans. “Ik zorg dat mensen aan elkaar worden gekoppeld door activiteiten te organiseren die bewoners helpen om mee te doen aan de Soester samenleving. Zo kunnen zij ook hun sociale vaardigheden ontwikkelen. Ik werk al meer dan 25 jaar bij Balans en ken heel veel mensen in de wijk. Dat komt ook goed van pas bij mijn werk voor Energie in Smitsveen.”

Zoulikha vertelt: “Ik sta vaak met projectleider Gerrit Vledder in de tent bij de Bakfietsactie. Door corona heb ik bewoners de afgelopen jaren veel minder vaak persoonlijk kunnen spreken en ik wilde graag weten wat er leeft in de wijk. Je merkt dat mensen geschrokken zijn van de hoge gasrekening. Ze hebben vaak een kleine beurs en andere problemen en dit komt er dan bovenop. Dus een project als dit is erg welkom.”

Combinatie met andere activiteiten

Bij andere activiteiten van Stichting Balans wordt het project ook onder de aandacht gebracht. Zoulikha: “Er zijn veel cursisten die Nederlandse taalles volgen. Bij verschillende groepen geeft een energiecoach uitleg over energiebesparing en dat werkt heel goed. Verder is Gerrit langs geweest bij onze huiskameractiviteiten, zoals het gezamenlijke ontbijt of lunch. Zo wordt het project bekend in de wijk. Mond tot mondreclame werkt hier het beste. En blijven herhalen dat bewoners altijd langs kunnen komen voor vragen.”

Kritische geluiden

Kritische geluiden zijn er ook. “Sommige bewoners vragen of de kleine maatregelen wel voldoende zijn en of woningcorporatie Portaal niet meer moet doen. Ze klagen over tocht in hun woning of over schade na renovatie waar niets aan wordt gedaan. Portaal renoveert de flats stap voor stap en doet op de achtergrond veel voor het project, maar staat voor veel bewoners te ver van hen af. Ze voelen zich daardoor niet gehoord. Ik weet dat de medewerkers van Portaal heel erg hun best doen, maar ze hebben weinig gelegenheid voor persoonlijk contact en een praatje met bewoners. En dat is in een wijk als Smitsveen juist heel belangrijk.”

‘Energie in Smitsveen helpt besparen.

Toen ze mij in mijn Balans-hesje zagen, kwamen ze wél naar de tent

Zoulikha Seddiki, sociaal makelaar bij Stichting Balans

Leerpunten

“Voor mij zijn de belangrijkste leerpunten in dit project dat je heel veel aandacht moet besteden aan herkenbare en persoonlijke communicatie. Zorg voor banners, vlaggen en posters met daarop foto’s van vrijwilligers en sleutelfiguren. Dan hoor ik: ‘Hee, dat is die en die, die ken ik.’ Dat geeft vertrouwen. En zorg zelf dat je herkenbaar bent. Ik zag mensen eerst wantrouwend naar de tent kijken en aanstalten maken om weg te lopen, tot ze mij in het bekende Balanshesje zagen. Toen kwamen ze wél.”

We kondigen ons bezoek vooraf aan en op de dag zelf bellen we aan

Zoulikha Seddiki, sociaal makelaar bij Stichting Balans

“Vooral persoonlijke communicatie werkt goed. Als we bij een flat staan, dan kondigen we dat de dag ervoor aan met flyer in de brievenbus. Op de dag zelf bellen we aan. Vooral oudere vrouwen die de taal niet spreken ervaren vaak een drempel. Als ik ze ophaal, dan kan ik even rustig met hen zitten en maken we een praatje. Daarna vertel ik over de actie en vraag ik of ze de producten met de kinderen willen bestellen of daarvoor langs willen komen bij Gerrit of bij mij.”

Oudere man en vrouw brengen tochtstrip aan, Smitsveen, Soest
Aanbrengen van een tochtstrip | foto: José Kliphuis-Hofman

Klussers

Het projectteam ziet dat niet iedereen gebruik maakt van de 70 euro subsidie. Zoulikha: “Dat komt soms door de taal of omdat mensen zelf de producten niet kunnen installeren. Daarom zijn we nu op zoek naar klussers die bewoners daarbij kunnen helpen. Ik vraag daarvoor ook bewoners uit mijn netwerk. Een handige meneer die ik ken zei: ‘Ik wil af en toe wel bij iemand langsgaan om iets te installeren of vast te maken, geen probleem.’ Geweldig toch! En we proberen verder te achterhalen welke drempels er zijn om mee te doen. Een project als dit is nooit af. We blijven elke dag leren.” 


“Ik help vaker mensen, omdat ik redelijk Nederlands spreek”

In Smitsveen wonen veel mensen die betrokken zijn bij hun buurt. Hasan Ahmed is een van deze actieve bewoners, die zich ook inzet voor Energie in Smitsveen.

Hasan Ahmed vertelt: “Ik had al wel gehoord dat de gemeente iets met energiebesparing ging doen, maar ik begreep toen niet precies wat. Toen de oranje tent bij mijn flat stond, heeft Gerrit Vledder uitgelegd dat je voor 70 euro energiebesparende producten kunt bestellen. Ik heb meteen een radiatorventilator besteld en vrienden met een laag inkomen verteld dat je hier wel 170 euro per jaar mee bespaart. En door een waterbesparende douchekop te gebruiken of folie achter de radiator te plakken, krijg je ook een lagere gasrekening. Ik help vaker mensen uit de Somalische gemeenschap met het invullen van formulieren, omdat ik redelijk Nederlands spreek. En bij deze actie heb ik ook twee oudere mannen mee naar de tent genomen, waar Gerrit hen heeft geholpen met bestellen.”

Energie in Smitsveen

Vorig jaar startte het project Energie in Smitsveen in de gelijknamige wijk in Soest. Onder het motto ‘We doen het samen’ bundelen Energie Actief Soest, Portaal, Schuldhulpmaatje, Hogeschool Utrecht, stichting Balans, Duurzaam Bouwloket, gemeente Soest en provincie Utrecht samen met wijkbewoners hun krachten om iedereen te laten meedoen aan de energietransitie. Ze organiseren acties om energie te besparen en onderzoeken wat bewoners zelf kunnen doen of nodig hebben van anderen. Met de stijging van de energierekeningen is de urgentie om energie te besparen des te groter, zeker voor mensen met een kleine beurs. De provincie betaalt het gros van de projectkosten, zodat ook andere gemeenten kunnen leren van de lessen uit Smitsveen.

Dit artikel is deel 3 van een drieluik. Lees ook de andere artikelen in deze serie: