Energie in Smitsveen: 'Vertrouwen is de sleutel!'

Hoe kunnen alle inwoners van Soest meedoen aan de energietransitie, ook in een wijk als Smitsveen waar veel mensen een laag inkomen hebben? Vanuit deze vraag is het project Energie in Smitsveen gestart. Projectleider Gerrit Vledder: “Iemand met een kleine beurs heeft vaak heel andere dingen aan zijn of haar hoofd dan energie besparen. Maar tegelijkertijd heeft iedereen nu wel last van de hoge gasprijzen. Door samen te werken met alle projectpartners en naar de mensen toe te gaan, kunnen wij hen steeds beter op weg helpen.”

Twee mensen praten voor een stand van Energie in Smitsveen, Soest
Stand van Energie in Smitsveen | Foto: José Kliphuis-Hofman

Bij een opvallende oranje tent naast een flat aan de Smitsweg vraagt een flatbewoner wat ze daar komen doen. Gerrit zegt: "Weet u dat u 70 euro kunt krijgen voor producten waarmee u veel geld kunt besparen op uw gasrekening?" Na een korte uitleg en een demonstratie van een radiator ventilator of een waterbesparende douchekop gaat de bewoner met een flyer over de energiebesparende producten en bestelinformatie naar huis. "Ik nodig hen altijd uit om naar de tent terug te komen als ze hulp nodig hebben. Of naar het energieloket in de flat aan de Smitsweg 559, waar ik twee keer per week zit. Ik help bewoners dan met hun keuze voor radiatorfolie, ledlampen of andere producten en met de bestelling via de webwinkel."

Zichtbaarheid

Zichtbaarheid in de wijk blijkt cruciaal voor het project. "Op 14 maart zijn we gestart met de bakfietsactie, waarbij we met een bakfiets met tent, tafel en stoeltjes en infomateriaal naar de flats gaan. Vaak bellen we ook bij mensen aan. We willen het contact zo laagdrempelig mogelijk maken", vertelt Gerrit. "De meeste bewoners hier leven bij de dag en zijn vaak aan het overleven. Dan kom je er niet met een brief in de bus en een website, je moet naar ze toe! We bereiken nu 19 flats. In juni stonden we met de bakfiets ook bij koopwoningen in de wijk. En in het najaar doen we nog een ronde bij de huurflats, dan nemen we nog meer lawaai mee."

Je komt er niet met een website, je moet naar de mensen toe!

Gerrit Vledder, projectleider Energie in Smitsveen

Olievlekjes

Gerrit nodigt regelmatig politici en anderen uit om te komen kijken of mee te helpen. Vandaag is dat Margriet Walraven (SGP/CU). Zij heeft Marianne, bewoner van de huurflat aan de Varenstraat, gevraagd om even langs te komen bij de tent. Zij zijn oude bekenden. Marianne kent veel mensen in de wijk. "Ik vind het een goede actie, helemaal nu met die hoge gasrekening. Ik wil graag helpen om meer bewoners te laten meedoen." Zij komt even later terug met een vriendin uit weer een andere flat die ook wil meehelpen om het project bekend te maken. "Hier word ik blij van, dit is hoe het hier werkt," zegt Gerrit. "Het zijn olievlekjes. Daar moet je de tijd voor nemen. Daarom is een tweede ronde van deze bezoeken in het najaar zo belangrijk."

De subsidie van 70 euro is een mooi middel om in gesprek te komen

Gerrit Vledder, projectleider Energie in Smitsveen
Frans van Schalkwijk plakt radiatorfolie
Frans van Schalkwijk plakt radiatorfolie | Foto: José Kliphuis-Hofman

Gebruikmaken van mogelijkheden die er al zijn

Hij vervolgt: "We maken dankbaar gebruik van mogelijkheden die er al zijn. De 70 euro subsidie voor gratis producten is een mooi middel om in gesprek te komen en echt nodig voor een project als dit. Als er geen nieuwe Rijksregeling komt, is het zaak om te kijken of er toch iets mogelijk is. Ook haken we aan bij taallessen en doen we mee aan het science lab op een van de scholen hier. Verder werken de Schuldhulpmaatjes en de energiecoaches van Energie Actief Soest nauw samen in dit project om ook bewoners met schulden beter te kunnen bereiken en helpen. Het liefst koppelen we iedereen aan een energiecoach die een kijkje neemt in de woning om zo te adviseren wat men het beste kan doen aan kleine acties. Helaas heeft Energie Actief Soest daar de capaciteit niet voor. Daarom zoeken we nu mensen in de wijk die energiecoach willen worden voor kleine ingrepen en naar wijkklussers die kunnen helpen bij bijvoorbeeld het installeren van een deurdranger of plakken van radiatorfolie."

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Energie in Smitsveen

Vorig jaar startte het project Energie in Smitsveen in de gelijknamige wijk in Soest. Onder het motto ‘We doen het samen’ bundelen Energie Actief Soest, Portaal, Schuldhulpmaatje, Hogeschool Utrecht, stichting Balans, Duurzaam Bouwloket, gemeente Soest en provincie Utrecht samen met wijkbewoners hun krachten om iedereen te laten meedoen aan de energietransitie. Ze organiseren acties om energie te besparen en onderzoeken wat bewoners zelf kunnen doen of nodig hebben van anderen. Met de stijging van de energierekeningen is de urgentie om energie te besparen des te groter, zeker voor mensen met een kleine beurs. De provincie betaalt het gros van de projectkosten, zodat ook andere gemeenten kunnen leren van de lessen uit Smitsveen.

Dit artikel is deel 1 van een drieluik. Lees ook de andere artikelen in deze serie: