European Digital Innovation Hub brengt nieuwe technologieën dichter bij bedrijfsleven

De Europese Commissie heeft bekendgemaakt dat de subsidieaanvraag voor de European Digital Innovation Hub (EDIH) Noordwest Nederland definitief is goedgekeurd. Dit betekent dat vanaf 2023 een EDIH in de provincie Utrecht van start kan gaan. Hierin werken kennisinstellingen, onderwijspartijen en het regionale bedrijfsleven uit de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen op het gebied van innovatie in het bedrijfsleven. Vanuit de provincie Utrecht nemen de ROM Utrecht Region, SURF, Utrecht University en de Hogeschool Utrecht deel. De drie provincies zijn, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, co-financier.

Ingang Huis voor de provincie

De EDIH Noordwest Nederland is opgericht voor het innovatieve bedrijfsleven in de regio en richt zich op vier belangrijke sectoren in de regionale economie; Media, Health, Agri en Smart Industry. Hierbij is vooral aandacht voor de verdere verspreiding van kunstmatige intelligentie (AI) en High Performance Computing (HPC), twee belangrijke technologieën voor de economie van de eenentwintigste eeuw.

“We zijn ontzettend blij met de toekenning van onze gezamenlijke subsidieaanvraag,” aldus gedeputeerde Robert Strijk. “Met de EDIH slaan we een brug tussen de kennisinstellingen en het innovatieve MKB. Hierdoor komen de nieuwste technologieën binnen handbereik van het bedrijfsleven. Zij kunnen dan een belangrijke vervolgstap zetten in hun digitaliseringstransitie.”

Met de EDIH’s richt de Europese Commissie een Europees netwerk op, gericht op de versnelling van digitalisering in het bedrijfsleven. De EDIH wordt daarbij het aanspreekpunt voor ondernemers met vragen op het gebied van digitalisering, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Alle EDIH’s bieden daarbij ondersteuning op verschillende manieren; uiteenlopend van de training van werknemers tot ondersteuning bij de zoektocht naar nieuwe vormen van financiering. In Nederland wordt een systeem opgezet van vijf regionale EDIH’s en één nationale EDIH gericht op de publieke sector.

Voor persinformatie:
stijn.terlingen@provincie-utrecht.nl, 06 38 57 32 94

Zie ook