Expositie graffiti-schilderijen van veteranen in provinciehuis

De commissaris van de Koning heeft donderdag 19 mei de expositie 'Wartizm' in het Huis voor de provincie geopend. De expositie toont vijf graffiti-schilderijen, gemaakt door Nederlandse veteranen onder begeleiding van kunstenaar Martin-Jan de Groot. Enkele veteranen gaven een korte toelichting bij hun schilderij.

Open tentoonstelling kunst van veteranen

Veteranen leveren tijdens hun uitzendingen een bijdrage aan de internationale vrede en veiligheid. Zij doen vaak tijdens hun missies indrukwekkende en grensverleggende ervaringen op. Om deze ervaringen een plaats in hun leven te geven, voeren zij onder meer gesprekken met humanistisch geestelijke verzorgers bij Defensie. Omdat niet alle ervaringen in woorden zijn uit te drukken, wordt bij de begeleiding van veteranen ook gebruik gemaakt van kunst.

De expositie is gezien de situatie in Oekraïne actueel en krijgt hiermee ook extra betekenis. Sinds deze week wonen er namelijk ook Oekraïense vluchtelingen in het Provinciehuis. Omdat sommige beelden voor hen confronterend kunnen zijn, zijn zij van te voren over de expositie ingelicht.

Door Corona heeft de Landelijke Veteranendag in Den Haag, die ieder jaar op de laatste zaterdag van de maand juni wordt gehouden, tot tweemaal toe geen doorgang kunnen vinden. Met het tonen van de schilderijen willen de provincie Utrecht en de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht hun erkenning aan en waardering voor onze veteranen uitspreken.

Voor persinformatie:
nick.van.impelen@provincie-utrecht.nl06 25 77 89 86