Expositie groen aan de buurt

Heggen, hangende manden, bijenlinten, stoeptegels, schoolpleinen, wilgenbrigades, gierzwaluwkasten,  vlinder- en bijentuinen, bloemenweides. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er valt iets mee te doen om buurten leefbaarder en groener te maken. Niet alleen dat, het is ook goed voor de onderlinge burencontacten. Tot 2 april 2020 is een tentoonstelling met verschillende projecten van Groen aan de Buurt in het Huis van de Provincie te zien tijdens kantooruren, Archimedeslaan 6 in Utrecht.

Groen aan de Buurt is een tentoonstelling van het gelijknamige programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Het programma is meegefinancierd door de provincie Utrecht.

Steeds meer mensen willen aan de slag met de natuur in hun eigen omgeving. Het programma stimuleert deze groene bewonersinitiatieven, waarbij de buurt participeert. Daarmee gaat het niet alleen om mooier groen, maar ook om meer biodiversiteit, een beter klimaat en gezelligheid onder elkaar. Daarnaast is er een kennisnetwerk, waarbij de bewonersinitiatieven van elkaar kunnen leren of ideeën opdoen en er ook kennisuitwisseling is tussen overheden. Voorbeelden van verschillende initiatieven is in de tentoonstelling te zien.

Voor persinformatie:
Sandra.Sue@provincie-utrecht.nl,(030) 258 22 24 / 06 - 52 76 95 89

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11