Festivalnieuws en vertrekkende Statenleden

Bron: Provinciale Staten

De Statenvergadering van 4 maart 2020 stond in het teken van afscheid nemen, welkom heten én het Festivalbeleid 2021 – 2024. Hiermee verbreedt en intensiveert de provincie haar huidige festivalbeleid en komt er meer geld beschikbaar voor culturele festivals in Amersfoort en de regio.

Afscheid Statenleden

Het begin van de Statenvergadering stond in het teken van het afscheid van Statenleden Ardin Mourik van het CDA en Patrick Bauduin van Forum voor Democratie. Beide Statenleden hebben aangegeven het werk als Statenlid niet meer te kunnen combineren met privé en werk. Ardin Mourik werd op 31 oktober 2016 geïnstalleerd als Statenlid en was woordvoerder mobiliteit. Patrick Baduin kwam in de Staten na de verkiezingen van 2019 en hield zich voornamelijk bezig met het thema energietransitie.

Vervangers

Willem Wijntjes (CDA) en Michiel Fiscalini (Forum voor Democratie) zijn de vervangers van hun vertrekkende partijgenoten. Willem Wijntjes is eerder Statenlid geweest. Ook zijn beide mannen de afgelopen periode actief geweest als commissielid voor hun partij. Vandaag zijn ze beëdigd als Statenlid. Daarnaast zijn Pieter Kroon namens GroenLinks en Yael Potjer namens Forum voor Democratie beëdigd als commissielid.

Meer geld voor culturele festivals

Na een debat over onder meer de samenstelling van de externe adviescommissie, financiering en de verdeling van het budget, hebben Provinciale Staten (PS) het Festivalbeleid 2021 – 2024 vastgesteld. Hiermee verbreedt en intensiveert de provincie haar huidige festivalbeleid.

Om het culturele aanbod gelijk te laten lopen met de groei van het aantal inwoners binnen de provincie Utrecht, worden er meer financiële middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2021 – 2024. Daarnaast wordt het beleid verbreed voor culturele festivals met een artistieke missie en visie die een meer regionale uitstraling en bereik hebben. Concreet betekent dit een extra impuls voor festivals in Amersfoort en de regio.

Nota financieringsbeleid 

Ook is de Nota Financieringsbeleid besproken. In dit beleid staat vastgelegd hoe de provincie Utrecht omgaat met verzoeken van partijen voor financiële ondersteuning van initiatieven. Over het algemeen werd er door PS met waardering gesproken over de Nota Financieringsbeleid. Wel hebben PS de nota aangevuld met een verdere uitwerking van revolverende fondsen. Bij deze financieringsvorm ontvangt een onderneming een lening uit het fonds. De onderneming betaalt het geleende bedrag weer terug aan het fonds waardoor het fonds dit bedrag -in tegenstelling tot een subsidie- weer opnieuw kan uitlenen.

Jaarlijkse prijs voor rolmodel vrouwen

Met de Internationale Vrouwendag van 8 maart 2020 in het vooruitzicht hebben PS het college gevraagd een prijs in het leven te roepen. Het gaat om een jaarlijkse prijs voor een vrouw in de provincie Utrecht die zich zichtbaar heeft ingezet voor de maatschappij en vrouwenemancipatie in het bijzonder. PS stellen voor de prijs de Bakhuis-Wolters-onderscheiding te noemen, vernoemd naar het eerste vrouwelijke Statenlid in de provincie Utrecht.

Meer informatie over alle besluiten van 4 maart 2020.

Voor persinformatie: Communicatieadviseur Provinciale Staten
marcel.bruinstroop@provincie-utrecht.nl06 - 821 103 54 (a.i.)

Voor algemene informatie:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11