Fietsers krijgen een belangrijke plek in Woerden

Op vrijdag 5 november ging gedeputeerde Arne Schaddelee op werkbezoek in de gemeente Woerden. Samen met wethouder Verkeer Arjan Noorthoek fietste hij langs diverse fietsprojecten die medegefinancierd zijn door de provincie Utrecht. De verbetering van fietsvoorzieningen en de verkeersveiligheid voor fietsers in Woerden stonden tijdens dit werkbezoek centraal.

Werkbezoek gedeputeerde Schaddelee aan Woerden - Noorthoek

Verbeterde fietsverkeersveiligheid

Tijdens de fietstocht werden meerdere projecten bezocht, zoals diverse fietspaden en oversteekplaatsen. De gemeente Woerden heeft in de afgelopen jaren ingezet op het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers door verkeerssituaties te verduidelijken. Zo zijn fietspaaltjes (de rood-wit gestreepte paaltjes die op het fietspad staan om auto’s tegen te gaan) beter gemarkeerd en zijn er op diverse locaties witte pijlen op tweerichtingsfietspaden aangebracht. Hierdoor is de kans kleiner dat fietsers met elkaar in botsing komen en zijn afslaande auto’s meer bedacht op fietsers van twee kanten. Ook worden schoolzones gerealiseerd. Dit doet de gemeente door bij de toegangswegen van en naar scholen markeringen aan te brengen en verkeersborden te plaatsen. Zo worden deze zones beter zichtbaar en worden weggebruikers erop gewezen dat ze zich in de buurt van een basisschool bevinden en ze hier extra alert moeten zijn.

Steun vanuit de provincie

De dag werd afgesloten met een bezoek aan de Boerendijk. Op dit moment wordt daar gewerkt aan een vrij liggend fietspad. Dat is een fietspad dat geheel afgescheiden is van de rijbaan en alleen bedoeld is voor fietsverkeer. Dit maakt het voor fietsers extra veilig en comfortabel. Provincie Utrecht steunt de diverse fietsinitiatieven van de gemeente Woerden. Arne Schaddelee legt uit: “Het is mooi om te zien dat de positie van de fietser in Woerden wordt verbeterd, waarbij de fietsinfrastructuur hand in hand gaat met de verkeersveiligheid. En dat ook de verbinding gezocht wordt met de regio zoals met de snelfietsroute Utrecht – Woerden”.

Werkbezoek gedeputeerde Schaddelee aan Woerden - Noorthoek

Fiets wordt hét vervoersmiddel

In 2020 werd in de provincie Utrecht 36 procent van de ritten onder de 15 kilometer op de fiets afgelegd. In 2017 was dat 29 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS (september 2021). De ambitie van de provincie voor 2023 ligt nog hoger, namelijk op 50 procent. De gemeente Woerden sluit zich aan bij deze ambitie en stelt in de Verkeersvisie van de gemeente dat de fiets het meest gebruikte vervoermiddel moet worden voor alle ritten in Woerden en omgeving. Wethouder Noorthoek vertelt: “Alle fietsprojecten moeten er uiteindelijk voor zorgen dat meer inwoners de fiets pakken, zeker voor verplaatsingen binnen Woerden en tussen de kernen. Met de opkomst van de elektrische fiets wordt het bereik beter en daarom willen we als gemeente ook graag zorgen voor snelle en veilige fietsverbindingen met onze omliggende gemeenten”. Eén van deze fietsverbindingen is de snelfietsroute tussen Woerden en Utrecht. De aanleg van deze nieuwe snelfietsroute zal naar verwachting in 2022 starten.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01