Fietspad van de Toekomst: de resultaten

Om innovatieve ideeën op te halen over de toekomst van het fietspad én om met de regio in gesprek te gaan, schreef de provincie Utrecht eind 2019 de prijsvraag ‘Het Fietspad van de Toekomst’ uit. Drie prijswinnende bedrijven hebben afgelopen jaar de kans gekregen om hun idee in de praktijk uit te voeren op de N225.

Fietspad van de Toekomst heeft geleid tot drie pilots

De Bliksemsnelle Baan - vervolgonderzoek

De opvallende blauwe Bliksemsnelle Baan (winnaar KWS Infra) is in het najaar van 2020 uitgeprobeerd. Het blauwe pad was aangelegd tussen Doorn en Leersum en gaf snelle fietsers de kans om makkelijker in te halen. De Bliksemsnelle Baan bestond uit een fietsvriendelijke berm met grasbetontegels, een grijze baan waarop de single fietser kan rijden en een blauwgekleurde baan om in te halen. Uit de monitoring en evaluatie blijkt dat de Bliksemsnelle Baan ervoor zorgde dat alleenrijdende fietsers inderdaad meer naar buiten gingen rijden (69 procent van de niet elektrische fiets reed op de zwarte buitenbaan. Voor de blauwe baan reed 50 procent op dit deel van het fietspad), waardoor er meer ruimte ontstond om in te halen. De gemeten gebruikservaring was echter overwegend negatief: veel fietsers vonden het pad te smal voor dit concept. Hoewel de blauwe baan weer weg is, blijft de provincie aan de slag met het achterliggende vraagstuk: hoe zorgen we dat alle soorten fietsers met verschillende snelheden prettig kunnen fietsen?

Boomveren – lopende pilot

Bij bedrijventerrein Remmerden tussen Elst en Rhenen, ligt de pilot ‘Boomveer’ (winnaar boomkwekerij Ebben). Boomveren zijn lichtgewicht bomen die niet met hun wortels in de bodem staan, maar in een technische constructie die nauwelijks ruimte vraagt. Deze pilot heeft als doel om de fietsbeleving te bevorderen door bomen te plaatsen op een locatie waar dat nu niet kan: op de pilotlocatie liggen veel kabels en leidingen in de grond waardoor een normale boom niet geplaatst kan worden. Fietsers krijgen ook op deze plaats bescherming tegen wind en zon door de boomveren. Daarnaast wordt onderzocht of de boomveren stroom kunnen opwekken. De boomveren blijven minimaal twee jaar staan. Ondertussen wordt monitoring uitgevoerd over de bovengenoemde aspecten.

Upcycling – geen realisatie op straat

De derde pilot ‘UpCycling’ (winnaar Movares) wordt niet op straat uitgevoerd. Het doel was het ontketenen van een kentering in het denken, met als ultieme vertaling dat de fiets letterlijk centraal komt te staan in de kernen langs het Fietspad van de Toekomst en dat daarmee het doorgaand autoverkeer zal afnemen. In het afgelopen jaar heeft Movares met de provincie gewerkt aan een uitwerking van dit idee. Een aantal belangrijke onderdelen van het uiteindelijke voorstel waren: een licht slingerende baan van circa vijf meter breed met gele kantmarkering voor auto én fiets, een adviessnelheid van 15 km/uur, voorrang verlenen aan fietsers en fietsers niet inhalen en een totale experimentperiode van 2 weken van het concept.

Hoewel de uitwerking veel interessante aanknopingspunten biedt om de fiets een prominentere plek te geven op de N225, zal er geen experiment op straat plaatsvinden. De belangrijkste reden daarvoor is de risico’s rond verkeersveiligheid: er rijdt veel autoverkeer op de N225 dat geen goede alternatieve route heeft. Het versmallen van de weg en mengen van auto’s en fiets zorgt ervoor dat grotere voertuigen elkaar niet goed kunnen passeren en dat één of enkele fietsers gevolgd gaan worden door een rij van auto’s.

Doorgaan met innovatie

De provincie blijft fietsinnovatie stimuleren via het Fietspad van de Toekomst. Bij bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden in de regio Utrecht veel expertise en innovatieve kennis over fietsen aanwezig. Door meer samen te werken, nieuwe projecten te starten en kennis uit te wisselen stimuleren we innovaties voor slim, duurzaam en veilig fietsen. Zo komt Utrecht steeds meer op de kaart als internationaal fietskennis- en innovatiecentrum.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via www.fietspadvdtoekomst.nl.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01