Fietspad van de Toekomst: samenwerking voor fietsinnovatie

Wist u dat slimme digitale middelen ervoor kunnen zorgen dat u eerder groen licht krijgt bij verkeerslichten? En dat u via sociale media geïnformeerd kunt worden bij verkeershinder en werkzaamheden aan het spoor, zodat u van tevoren een alternatief kunt regelen? En dat u op de fiets de luchtkwaliteit kunt meten? Dit zijn voorbeelden van innovaties, waar wij samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en belangengroeperingen aan werken. Maar wij geloven dat er nog meer mogelijk is!

Fietser op fietsbrug

Daarom denkt de provincie Utrecht samen met adviesbureau Royal HaskoningDHV over de vraag: hoe kunnen wij fietsinnovatie structureler oppakken en aanjagen? Dit is een vervolg op de prijsvraag 'Fietspad van de Toekomst'.

Waarom fietsinnovatie?

Fietsinnovatie kan bijdragen aan onze maatschappelijke uitdagingen, zoals gezondheid, veiligheid en milieu. Denk bijvoorbeeld aan de boomveer of de bliksemsnelle baan. Wij verkennen samenwerking omdat wij ervan overtuigd zijn dat we een gedeeld belang hebben: bijdragen aan maatschappelijke opgaves met fietsmobiliteit.

Hoe pakken we het aan?

Op dit moment zijn we veel gesprekken aan het voeren. Bijvoorbeeld met kennisinstellingen, bedrijven en kwartiermakers. Ook leren we van anderen, door te kijken naar platforms die er al zijn en naar activiteiten van anderen.

Denk met ons mee!

Denk met ons mee over vervolgstappen om innovaties in fietsmobiliteit te realiseren. Vertel ons uw ideeën over samenwerking, partners die wij niet mogen vergeten of wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Geen idee is te gek. We zijn nieuwsgierig naar uw inzichten. Mail naar fiets@provincie-utrecht.nl

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01