Financiële steun Rijk hard nodig voor opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Er wordt door de Utrechtse gemeenten en de provincie intensief samengewerkt om de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders in goede banen te leiden. Belangrijk onderdeel in deze samenwerking is het Kansenmakersteam dat hulp en ondersteuning biedt aan gemeenten die moeite hebben om invulling te geven het huisvesten van deze doelgroepen.

Klussen op dakterras

Het afgelopen jaar is de urgentie en de vraag vanuit het Rijk naar woonruimte alleen maar toegenomen. Daarom hebben de gemeenten en de provincie opnieuw een gezamenlijk bod opgesteld waarin het Rijk wordt gevraagd om financiële ondersteuning voor de realisatie van opvangplekken voor asielzoekers en statushouders in alle 26 Utrechtse gemeenten.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: 'We hebben afgelopen jaar met alle Utrechtse gemeenten keihard gewerkt om aan de vraag vanuit het Rijk naar opvangplekken te voldoen. En die vraag wordt alleen maar groter. Daarbij is een goede samenwerking met Rijk en COA belangrijk, omdat we naar die creatieve oplossingen moet blijven zoeken. Ons Kansenmakersteam is hierbij onmisbaar. Om dat te kunnen blijven doen is er vanuit het Rijk echt financiële ondersteuning nodig.'

In het bod zijn ook specifieke projecten genoemd voor het neerzetten van flexwoningen. Deze flexwoningen zijn bedoeld voor alle woningzoekenden, maar ook voor de huisvesting van statushouders. Om deze projecten te realiseren wordt er in het Bod ook een financiële bijdrage aan het Rijk gevraagd voor het versterken en voortzetten van het Kansenmakersteam.

Kansenmakersteam

Het Utrechtse Kansenmakerteam is een initiatief van de regio Amersfoort, regio Utrecht en de provincie. Het team ondersteunt de Utrechtse gemeenten bij het realiseren van de opvang- en huisvestingsplekken door te helpen belemmeringen weg te nemen bij initiatieven. Ook biedt het team hulp bij het vinden en realiseren van kansen. Bijvoorbeeld door nieuwe locaties aan te dragen, verschillende partijen met elkaar in verbinding te brengen of vragen te beantwoorden. Het team heeft dus een belangrijke faciliterende en aanjagende rol binnen de gehele breedte van de asielketen.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32

Zie ook