Gelukkig gezond 2030 voor iedereen

“Utrecht is een welvarende regio, waarin mensen het over het algemeen goed hebben". Aan het woord is Hetty Linden, voormalig directeur Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en overheidsmanager van het jaar 2010. Momenteel bouwt zij vanuit de gemeente aan de Health Hub Utrecht, een dynamische regio-alliantie die met beleidsmaatregelen en concrete activiteiten werkt aan gelukkige en gezonde Utrechters. Met een achtergrond in epidemiologie is het haar drijfveer om te kijken waar en bij wie het minder gaat in de regio, de oorzaken te vinden en op zoek te gaan naar oplossingen om iedereen bij de welvaart te betrekken.

Sinds 2001 werkt Hetty Linden aan gezondheid en leefomgeving. “Hoe je die combinatie aanpakt is een proces van jaren, waarbij de ambitie geleidelijk kan worden opgeschroefd op basis van geleerde lessen en ervaringen” vertelt Hetty. “Omdat gezondheid de basis van ons bestaan is, verdient dit thema in de wet en in de Omgevingsvisie een belangrijke plaats. Door de waarden van gezondheid, zelfwerkzaamheid en veerkracht te adopteren in de wetgeving versnel je het proces”, aldus Hetty.

Mensgerichte insteek

De regio Utrecht omarmt gezond stedelijk leven. Er komen steeds meer mensen hier wonen. Hoe houd je het leven hier dan leuk, prettig en aangenaam? Dat is een vraag die Hetty bezig houdt. “Gezondheid is een belangrijke graadmeter om de situatie van mensen te verbeteren. De kern van de aanpak in de regio Utrecht is dat het eigenaarschap van gezondheid bij de mensen zelf gelaten wordt. De Health Hub Utrecht heeft die mensgerichte insteek omarmd, geïnspireerd door het model van Positieve Gezondheid van Machteld Huber”, licht Hetty toe. “Het startpunt bij onze activiteiten is het dagelijks leven van mensen. Dit vraagt een cultuuromslag van alle betrokken partijen, omdat dit een holistische benadering vereist en daarmee een verregaande samenwerking tussen organisaties.”

work out

Podium

'Gelukkig Gezond 2030' is geen te vroeg geplaatste nieuwjaarswens, maar de ambitie waar de Health Hub Utrecht alliantie al een aantal jaren naartoe werkt. "Gezondheid en geluk moet voor iedere Utrechter bereikbaar zijn", vindt Hetty.

De provincie Utrecht, tien van de Utrechtse gemeenten, een aantal ministeries en verschillende grote gezondheidszorgwerkgevers hebben zich aangesloten bij de Health Hub Utrecht. Zij ontmoeten elkaar bij bijeenkomsten en bij de eigen Health Hub Academy.

“Door organisaties samen te brengen kunnen ze net weer andere stappen maken. Iedereen die het doel ‘gezondheid voor iedereen’ wil dienen en dat ook samen met anderen wil doen, is welkom”, benadrukt Hetty. Samen zetten deze partijen zich in om het sociaal-economische gezondheidsverschil te verkleinen. En om de leefkwaliteit te houden zoals het nu is en het liefst te verhogen. “Het is een podium voor mensen die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten. En er zit heel veel beweging in, veel meer dan ik had durven hopen”, zegt Hetty met een glimlach op haar gezicht. Ze is er trots op dat de deelnemende partijen al vier jaar lang de waarde van de alliantie zien en er tijd in willen stoppen.

Door organisaties samen te brengen kunnen ze net weer andere stappen maken. Iedereen die het doel 'gezondheid voor iedereen' wil dienen en dat ook samen met anderen wil doen, is welkom!

Hetty Linden

De Health Hub als wereldproduct

De volgende stap is het opstellen van concrete doelstellingen en resultaten. En het creëren van grotere allianties in 2022 en 2026, ook nationaal en internationaal. Hetty besluit ambitieus: “Ik zie de Health Hub wel als wereldproduct. In Den Haag en Brussel is er grote interesse voor onze regio en de Health Hub Utrecht. Maar ons belangrijkste doel blijft bijdragen aan gezonde en gelukkige Utrechters.”

Sinds 2016 bestaat de Health Hub Utrecht: een dynamische regionale alliantie op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers werken samen met maar één doel: gelukkig en gezond leven moet in 2030 bereikbaar zijn voor iedereen! Via het programma gezonde leefomgeving is de provincie partner van de Health Hub Utrecht.