Gemeenschapskracht nodig voor realisatie regionale opgaven

Gemeenschapskracht, de energie die vrijkomt als bewoners met elkaar hun talenten en middelen delen voor ontwikkelingen in en voor hun eigen omgeving, is nodig voor het realiseren van de provinciale opgaven. Dat concluderen de deelnemers van het project ‘Vliegwiel van gemeenschapskracht’. Ze roepen daarom de provincie op om de ambities, talenten, tijd en middelen die deze actieve bewoners uit lokale initiatieven te bieden hebben beter te benutten. Gedeputeerde Rob van Muilekom ontving de resultaten van het project uit handen van een brede groep betrokkenen: lokale initiatiefnemers, statenleden, ambtenaren en experts.

Vliegwiel van gemeenschapskracht

Gedeputeerde Rob van Muilekom: ”Ik vind dat we als provincie meer met inwoners moeten samenwerken. Dat vraagt om maatwerk en een andere aanpak. Het eindadvies van Vliegwiel van gemeenschapskracht kan ons daar concreet bij helpen”.

Proactief aan de slag met gemeenschapskracht

De provincie wil de leefbaarheid in haar kleine kernen ondersteunen. Omdat ze allemaal van elkaar verschillen, is eenzelfde aanpak voor alle kernen niet geschikt (Onderzoeksrapport Universiteit Utrecht over kleine kernen, 2018). Daarom heeft de provincie het netwerk ‘Omzien naar elkaaren vier Utrechtse bewonersinitiatieven uitgenodigd om in 2020 op zoek te gaan naar antwoorden op de vraag: wat moet de provincie (anders) doen om de waarde van gemeenschapskracht ten volle te benutten voor haar regionale opgaven?

Dat vraagt om maatwerk, blijkt uit de ervaringen van de vier geselecteerde pilotprojecten van lokale bewonersinitiatieven, zie de onderstaande YouTube video's:

Impact van gemeenschapskracht vergroten

Als de provincie met de ontwikkeling en uitvoering van haar beleid aansluit bij bestaande lokale initiatieven, ontstaat er een verbinding tussen gemeenschapskracht en het realiseren van de opgaven waar de provincie voor staat. De deelnemers aan Vliegwiel van gemeenschapskracht roepen daarom de provincie op om die samenwerking vorm te geven. Erken en faciliteer lokale initiatieven, bijvoorbeeld door binnen de provincie een centraal aanspreekpunt voor hen te organiseren. Stimuleer en participeer in de onderlinge kennisuitwisseling en deel de goede voorbeelden met andere partijen om hen zo aan te moedigen de gemeenschapskracht te verbinden aan lokale en regionale doelen. Bijdragen aan de zichtbaarheid van deze bewonersinitiatieven kan de impact van gemeenschapskracht vergroten, zo stellen zij.

Het eindadvies van het project Vliegwiel van gemeenschapskracht wordt medio februari 2021 verwacht.

Meer informatie

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl030 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11