Gemeente Utrecht en NV OMU gaan bestaande werklocaties verbeteren

De gemeente Utrecht en de Ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Utrecht, de NV OMU, slaan de handen ineen voor het verbeteren van bestaande werklocaties in de stad. Hiervoor tekenden de gemeente en NV OMU een intentiedocument waarin ze aangeven gezamenlijk te willen investeren in het beter benutten van bestaande werklocaties in de gemeente Utrecht waar intensivering van werkgelegenheid mogelijk is. Op deze manier willen de partijen samen de groei van de werkgelegenheid in Utrecht ondersteunen die de komende jaren wordt verwacht en wordt bijgedragen aan de doelstelling om binnen de bestaande grenzen van de stad te verdichten. Zo kunnen in de toekomst meer mensen in Utrecht werken.

Van links naar rechts: wethouder Klaas Verschuure, gemeente Utrecht, directeur OMU Frank Hazelegger en gedeputeerde Robert Stijk, provincie Utrecht
Van links naar rechts: wethouder Klaas Verschuure, gemeente Utrecht, directeur NV OMU Frank Hazelegger en gedeputeerde Robert Strijk, provincie Utrecht

Met het ondertekenen van de overeenkomst geven gemeente Utrecht, NV OMU en provincie Utrecht aan het belangrijk te vinden om bestaande werklocaties in de stad beter te benutten. Het gaat om locaties in Utrecht die mogelijkheden bieden voor intensiever gebruik. De beoogde aanpak bestaat vooral uit het herontwikkelen van bestaand vastgoed via NV OMU in samenwerking met marktpartijen en vastgoedeigenaren. Ook wordt ingezet op verbetering van de leefbaarheid van bedrijventerreinen en intensivering van arbeidsplaatsen op die locaties. Dit biedt ruimte voor de groei van de werkgelegenheid en vermindert de druk om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen.

Utrecht sterker en beter uit de crisis

Het verbeteren van bestaande Utrechtse werklocaties vormt een onderdeel van een breed pakket aan steunmaatregelen van de gemeente Utrecht. Utrecht investeert in een gezonde en veerkrachtige stad om beter en sterker uit de coronacrisis te komen. De maatregelen versterken de bestaanszekerheid, het welzijn en de gezondheid van Utrechters, brengen de economie weer op gang, geven ruimte aan sport en cultuur en investeren in de begeleiding naar werk en opleidingen. Stap voor stap werkt Utrecht zo toe naar een toekomst waarin voluit ruimte is voor leven en werken. Utrecht doet dit samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32