Gemeenten Kromme Rijnstreek zoeken samen naar locaties voor duurzame energie

Vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek (Houten, Wijk bij Duurstede, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug) werken sinds afgelopen zomer samen om bewoners te betrekken bij het zoeken naar geschikte locaties voor zonnevelden en windmolens. Hoe pakken ze dit aan en welke rol speelt de energieregio? Een gesprek met Jelger Takken en Duco van Dijk. Jelger is beleidsmedewerker energietransitie & participatie van de gemeente Houten en inhoudelijk trekker van de RES-participatie in de Kromme Rijnstreek. Duco is projectleider voor elektriciteit bij de energieregio U16.

Jelger Takken en Duco van Dijk (RES U16)

Energieregio’s

De uitstoot van CO2 moet omlaag. Dat staat in het Klimaatakkoord*. “Om dat voor elkaar te krijgen,” vertelt Duco, “is Nederland in energieregio’s verdeeld. Iedere regio heeft in het concept-RES bepaald hoeveel duurzame elektriciteit er kan worden opgewekt. Gemeenten, waterschappen en de provincie Utrecht formuleerden daarvoor energiedoelstellingen. Die zetten ze nu om naar concrete zoekgebieden.” RES staat voor Regionale Energie Strategie. Inwoners, organisaties en overheden hebben elkaar daarin nodig. De provincie Utrecht ondersteunt met kennis en financiering, jaagt aan en brengt initiatiefnemers samen.

Samenwerking Kromme Rijnstreek

Om te komen tot zoekgebieden, voeren gemeenten zelf het gesprek met inwoners en belanghebbenden. Dat gesprek voeren de vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek sinds afgelopen zomer gezamenlijk. Jelger legt uit waarom: “Doordat we een landelijke gebied delen met grote landschappelijke waarden, is het belangrijk om samen op te trekken. Voor inwoners is een gemeentegrens niet zichtbaar en vormt de Kromme Rijnstreek één gebied.”

Bewoners betrekken

Jelger licht hun aanpak toe: “Vlak voor de zomer schakelden we een adviesbureau en een externe communicatieadviseur in om het proces uiteen te zetten. Vervolgens gingen we uitvoeren, steeds in afstemming met de vier gemeenten. Via de website energie-krommerijn-praatmee.nl hielden we een online onderzoek onder alle inwoners van de vier gemeenten. We vroegen hen mee te denken over randvoorwaarden en criteria. Waaraan moet een zoekgebied voldoen? In december waren er vervolgens twee online bewonersavonden. 140 mensen gingen in gesprek met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeenten. Een veel gehoord geluid was de voorkeur voor windmolens en zonnevelden langs bestaande infrastructuur en op voldoende afstand van bebouwing. Verder ging de discussie meer over windmolens en minder over zonnevelden. De zorgen van inwoners over de effecten van windmolens is groter dan die van zonnevelden. In februari praten we verder. Ook dan organiseren we digitale groepsgesprekken, specifiek voor het kiezen van geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens. Van alle inbreng van afgelopen jaar maken we een participatieboek met de uitkomsten en wat we ermee doen.”

Communicatie blijft belangrijk

Met behulp van alle inbreng formuleren de gemeenten de randvoorwaarden waaraan zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens moeten voldoen. In januari worden de uitkomsten gepubliceerd. Jelger is blij met de constructieve samenwerking met de collega-ambtenaren: “Daardoor wordt het mogelijk om de juiste keuzes te maken voor het gebied als geheel. Zelfs met de lastige keuzes waar we voor staan.” Volgens Jelger blijft communicatie cruciaal: “We moeten niet denken dat mensen inmiddels wel weten waar het over gaat. Dat is namelijk niet zo. Duidelijke informatie blijft belangrijk.”

Zoekgebieden maken het concreter

Duco haakt hierop aan: “Het afgelopen anderhalf jaar merkten we dat de energietransitie voor veel inwoners nog een abstract iets was. Nu we richting de RES 1.0 gaan, en we de ambitie vertalen naar zoekgebieden, gaat het meer leven. Gemeenten zijn daarbij aan zet in het vinden van de gebieden. De energieregio ondersteunt, verbindt en bundelt alle informatie in de RES 1.0.”

* Volgens het Klimaatakkoord moeten we in Nederland de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95 procent. Om dit voor elkaar te krijgen werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties in dertig energieregio’s samen aan maatregelen. Ook in de provincie Utrechtse werken drie regio’s samen: regio U16, regio Foodvalley en regio Amersfoort. In 2040 wil de provincie energieneutraal zijn.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11

Zie ook

Energietransitie in de provincie Utrecht

Regionale Energiestrategieën: wat, met wie en hoe?