Gemeenteraad Amersfoort beveelt burgemeester Lucas Bolsius aan voor herbenoeming

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op woensdagavond 23 februari besloten de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming voor een nieuwe termijn van zes jaar.

Burgemeester Bolsius

Lucas Bolsius is sinds 2010 burgemeester van Amersfoort. Zijn tweede termijn loopt op 31 augustus 2022 af.

De gemeenteraad stuurt de aanbeveling binnenkort naar commissaris van de Koning Hans Oosters. De commissaris zal de aanbeveling vervolgens met zijn advies doorsturen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die het Koninklijk Besluit voor de herbenoeming voorbereidt. De nieuwe ambtstermijn van de burgemeester zal ingaan op 31 augustus. De benoeming van een burgemeester geldt voor zes jaar.

Voor persinformatie:
marieke.plomp@provincie-utrecht.nl  06 52 76 95 09