In gesprek met het provinciebestuur

Inwoners en organisaties zijn van harte uitgenodigd om op dinsdag 26 oktober tijdens een talkshow in gesprek te gaan met de provinciebestuurders. De gedeputeerden zouden graag van inwoners en organisaties horen of zij tevreden zijn over wat er in onze provincie gebeurt. Met de feedback die wordt opgehaald, kunnen de bestuurders hun voordeel doen in de resterende collegeperiode. De talkshow is in de TechnoHUB in Woerden en kan zowel fysiek als online bijgewoond worden.

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht

Met deze overkoepelende online talkshow en themagerichte deelsessies geeft het college invulling aan de belofte die in het coalitieakkoord van 2019 gedaan werd: een open en transparante manier van besturen, in samenspraak met de bewoners en organisaties in de provincie. De talkshow wordt via een livestream rechtstreeks ‘uitgezonden’. Inwoners en samenwerkingspartners worden uitgenodigd om in de zaal aanwezig te zijn en vragen te stellen.

Opzet talkshow

Bent u tevreden over hoe de provincie zich ontwikkelt, wilt u uw mening geven of heeft u vragen? Bijvoorbeeld over woningbouw, de aanleg van wegen en fietspaden, het openbaar vervoer, landbouw, natuur en de overstap naar duurzame energie? Kom dan op dinsdag 26 oktober, van 14:45 tot 17.15 uur naar de talkshow met Gedeputeerde Staten! Deze vindt plaats in de TechnoHUB in Woerden.

De bijeenkomst bestaat uit twee delen: een gezamenlijke sessie en deelsessies, waarbij we in kleinere groepen in gesprek gaan met één gedeputeerde. In de zaal is plek voor 80 mensen. Lukt het niet om op locatie aanwezig te zijn? U kunt de eerste sessie van 15:15 tot 16:15 ook online volgen en vragen stellen via de chat.

Aanmelden

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49