Gratis OV voor 66-plussers met een krappe beurs: aanmelden kan nog steeds

Op 19 september 2022 startte de proef 'Gratis OV voor 66-plus' in de provincie Utrecht. Mensen vanaf 66 jaar met een laag inkomen konden vanaf dat moment een gratis OV-abonnement aanvragen. Met dit abonnement kunnen 66-plussers in de gehele provincie Utrecht gratis gebruikmaken van bus, tram, buurtbus en flex-diensten van U-OV en Syntus Utrecht. Reizen kan doordeweeks na 9.00 uur en in het weekend en op feestdagen de hele dag. Inmiddels zijn er ruim 2000 abonnementen aangevraagd. Aanmelden kan nog steeds.

dame laadt OV product op

Onder de eerste 600 deelnemers hield de provincie een peiling. Uit deze peiling kwam onder meer naar voren dat een derde van alle deelnemers niet bekend is met bestaande leeftijdskortingen voor ouderen voor het openbaar vervoer. Een vrij groot deel van de doelgroep is daarmee geld misgelopen. Zestig procent van de deelnemers wil het gratis OV-abonnement gebruiken om familie en vrienden te bezoeken. Een bijna even grote groep, 59 procent, noemt ‘medisch bezoek’ als doel. De kosten van het openbaar vervoer worden door een grote groep ouderen (91 procent) in sterke mate overschat. Ten slotte verwacht bijna de helft van alle deelnemers (46 procent) ‘veel vaker’ gebruik te gaan maken van het OV ná ontvangst van het gratis OV-abonnement.

Voor wie?

Ouderen die de leeftijd van 66 jaar hebben bereikt, wonen in de provincie Utrecht en niet meer te besteden hebben dan 17.700 euro per jaar, kunnen gebruikmaken van het gratis OV-abonnement. Iedereen die met een inkomstenverklaring van de Belastingdienst kan aantonen aan deze voorwaarden te voldoen en die zich heeft aangemeld, ontvangt een gratis OV-abonnement om op de persoonlijke OV-chipkaart te laden. De proef met gratis OV loopt tot 9 december 2023. Wie zich nu nog aanmeldt, kan dus nog bijna een jaar gratis reizen.

Aanmelden

Het gratis OV-abonnement kunt u aanvragen op de website www.gratisreizenouderen.nl. Daar leest u ook welke stappen u moet nemen om het abonnement aan te vragen. Kunt u niet op internet, of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Dan kunt u terecht in een bibliotheek met een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Het overzicht met deelnemende bibliotheken staat op de website. Er zijn ook folders met uitleg beschikbaar bij bibliotheken en de servicewinkels van U-OV op Utrecht Centraal en Syntus Utrecht op Amersfoort Centraal.

Achtergrond van deze actie

Het initiatief voor deze actie komt uit het coalitieakkoord van de provincie Utrecht, waarin een proef met gratis regionaal openbaar vervoer werd aangekondigd. De proef is bedoeld om ouderen met een krappe beurs meer bewegingsvrijheid te geven en kansen om sociale contacten aan te knopen.

De actie met gratis reizen wordt mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage door de provincie Utrecht van 1,3 miljoen euro.

Meer informatie

Kijk op de website www.gratisreizenouderen.nl, of bel naar 0475 77 21 89.