Groeiend optimisme onder Utrechtse ondernemers

De Nederlandse economie herstelt sneller dan verwacht van de coronacrisis. Ook de economische groei van de provincie Utrecht versnelt, zo blijkt uit de 18e coronamonitor. Het aantal vacatures zal het komende kwartaal groeien en de werkloosheid daalt. Hoewel de gevolgen van de crisis voor veel ondernemers nog altijd voelbaar zijn, zijn zij wel optimistisch over de toekomst. Zo voorziet een kwart van de ondernemers in de provincie een groei van hun omzet. Wel hebben kleine ondernemers in met name de horeca, retail en reisbranche nog altijd financiële problemen.

viswinkel

De coronamonitor is een verzameling informatie uit verschillende bronnen (o.a. Centraal Bureau voor de Statistiek, Rabo Research en Centraal Planbureau) en vormt een beeld van de economische impact van de coronacrisis op korte en middellange termijn. De focus ligt op de economische gevolgen van de coronacrisis in brede zin.

Van krimp naar groei

De economie van de provincie Utrecht kromp door de lockdown in het eerste kwartaal van 2021 met 2 procent ten opzichte van een jaar daarvoor, maar er wordt op een fors economisch herstel gerekend voor de rest van 2021 en 2022. De groeiprognose is voor de regio Utrecht naar boven bijgesteld. Werd dit voorjaar nog uitgegaan van een groei van 1,8-2,4 procent, inmiddels is dat verhoogd naar een groei van 3,8-4,2 procent. Daarmee komt de groei op of net boven het landelijk gemiddelde. De groei wordt getrokken door high-tech regio's. Het onverwacht snelle herstel werkt in verschillende sectoren door, zoals de industrie en handel. De verwachting is dat sectoren die in 2020 harde klappen kregen (zoals de auto- en modebranche) de komende anderhalf jaar weer redelijk terugveren. De verwachtingen voor de horeca zijn daarentegen gemengd. Restaurants en vakantieparken komen de crisis in 2022 waarschijnlijk volledig te boven, maar het zakelijk toerisme herstelt niet snel, wat weer gevolgen heeft voor de hotelbranche. Ook voor cateraars wordt het lastig om op het oude niveau terug te komen, aangezien veel mensen (deels) thuis zullen blijven werken.

Werkloosheid provincie Utrecht daalt verder

In het eerste kwartaal van 2021 daalde de werkloosheid van 3,7 naar 3,4 procent (CBS). De beroepsbevolking groeide van 755.000 naar 756.000 en het aantal mensen zonder werk in de beroepsbevolking daalde van 28.000 naar 26.000. Ook het aantal openstaande vacatures steeg: van 21.300 naar 24.500.

Aantal faillissementen onder niveau voorgaande jaren

Het aantal faillissementen van bedrijven, eenmanszaken en instellingen in de provincie Utrecht blijft nog steeds onder het niveau van voorgaande jaren. Gingen in het eerste kwartaal van 2020 nog 111 bedrijven en instellingen failliet, in het eerste kwartaal van 2021 waren dat er 66.

Steunmaatregelen

Deze week maakte het kabinet bekend dat het landelijke steunpakket op 1 oktober wordt beëindigd. Drie op de tien Utrechtse ondernemers maakt gebruik van minimaal één van deze steunmaatregelen. Bedrijven met 2 of meer medewerkers blijken relatief vaker gebruik te maken van steunmaatregelen: de helft van de werkgevers vraagt ondersteuning. De meest gebruikte maatregel is uitstel van belastingen (ruim 20.000 bedrijven).

Ondernemers optimistischer over effecten crisis

Hoewel de gevolgen van de crisis voor veel ondernemers nog altijd voelbaar zijn, zijn zij wel optimistisch over de toekomst. Zo voorziet een kwart van de ondernemers in de provincie een groei van hun omzet (CBS). Een groeiend deel van de ondernemers die aan de vier regionale ondernemerspeilingen meededen, zegt dat de crisis een positieve invloed heeft gehad op het bedrijf. Dan kan het gaan om de omzet, maar ook om vernieuwing van producten en diensten. Een meerderheid (56 procent) van de ondernemers geeft aan in 2021 te gaan investeren in bijvoorbeeld producten, digitalisering en marketing. Bijna een vijfde van de ondernemers neemt weer nieuwe medewerkers aan en één op de zes ondernemers verwacht zelfs een personeelstekort (met name in industrie en bouw, maar ook in horeca, en groot- en detailhandel).

Toekomstplannen

Utrechtse ondernemers durven weer naar de toekomst te kijken en plannen te maken. Gedeputeerde Robert Strijk (Economie): "Ik heb bewondering voor de veerkracht van de ondernemers in onze regio. Het is niet zomaar iets om middenin een crisis, en met alle zorgen die deze crisis met zich meebrengt, met je bedrijf een andere weg in te slaan of een doorstart te maken. Uiteraard ondersteunt de provincie deze ondernemers graag in hun toekomstplannen." Zo kunnen ondernemers met al hun corona-gerelateerde vragen bij het URECA-loket terecht en is er een hulpprogramma voor ondernemers die versneld willen digitaliseren. Ook organiseert de provincie de online conferentie 'Back in [better] business', over ondernemen tijdens en na de crisis. Tijdens de conferentie (9 juli 2021 van 11.30 tot 14.00 uur) kunnen ondernemers ervaringen uitwisselen en wordt besproken hoe de provincie en partners hen bij vernieuwing kunnen ondersteunen.

De 18e Monitor Impact Coronacrisis is nu te downloaden.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl 06 18 54 01 37

Zie ook