Groen licht voor aanpak N484 Vijfheerenlanden

In 2022 krijgt de N484 in Vijfheerenlanden een grote opknapbeurt waarbij ook aanvullende wegaanpassingen worden meegenomen. Eind mei gaven Gedeputeerde Staten van Utrecht het groene licht voor het plan, de aanpak en de financiering.

De start van de uitvoering is afhankelijk van de tijd die de noodzakelijke onderzoeken en de wettelijke procedures in beslag nemen. Vooralsnog gaat de provincie ervan uit dat 2022 haalbaar kan zijn.

Wegaanpassingen

Gelijktijdig met het groot asfaltonderhoud wordt ook een aantal wegaanpassingen uitgevoerd. Het gaat hierbij onder andere om:

  • Het verbreden van de hoofdrijbaan tussen Leerdam en Schoonrewoerd.
  • Het aanleggen van rotondes op de aansluitingen van Hoogeind en Overboeicop.
  • Het aanbrengen van bermverharding en het gedeeltelijk plaatsen van een houten geleiderail langs de hoofdrijbaan.
  • Het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen en het instellen van een spitsmaatregel op de parallelweg van de Schaikseweg.
  • Het landbouwverkeer op de gehele hoofdrijbaan van de N484 toe te staan.

Reacties uit de omgeving verwerkt

Op 12 februari 2020 was er een inloopavond voor de omgeving waar de provincie Utrecht een aantal mogelijke wegaanpassingen heeft gepresenteerd. In het plan dat het groene licht heeft gekregen, zijn veel reacties uit de omgeving verwerkt, waaronder het niet verbreden van de parallelweg tussen Leerdam en Schoonrewoerd.

Vervolg

Op dit moment heeft de provincie op hoofdlijnen de volgende planning voor ogen:

  • Medio 2020 - medio 2021: Nadere onderzoeken op het gebied van archeologie, natuur, geluid, stikstof, etc.
  • Medio 2020 - eind 2021: Doorlopen diverse procedures.
  • Voorjaar 2021 - eind 2021: Opstellen contract en aanbesteding.
  • 2022: Start uitvoering (onder voorbehoud van de voortgang van het doorlopen van de procedures).

Herstelwerkzaamheden in 2020

Vooruitlopend op het groot onderhoud van de gehele N484 in 2022, gaat de provincie Utrecht nog dit jaar een stukje asfalt vervangen dat in slechte staat verkeert. Het gaat om ongeveer 800 meter tussen het Shell-tankstation en de A2.

Meer informatie

Meer informatie over het project N484 is te vinden in een dossier op de website van de provincie Utrecht via www.provincie-utrecht.nl/n484

Voor persinformatie:

clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl, 06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11