Groen licht voor uitbreiding P+R Breukelen

De provincie Utrecht gaat een parkeergarage bouwen bij de P+R in Breukelen. Provinciale Staten van Utrecht hebben op 27 mei ingestemd met dit plan. Daarmee komen er 200 extra parkeerplekken voor automobilisten beschikbaar op het P1 terrein in het Rode Dorp vlakbij het station Breukelen. De nieuwe garage moet voldoen aan de vraag naar parkeerplekken, de parkeeroverlast voorkomen en een stimulans geven aan het gebruik van het openbaar vervoer.

Nadat de provincie Utrecht bij station Breukelen al eerder een busstation had laten bouwen en sinds 2014 drie P+R terreinen had aangekocht en ingericht is  het besluit genomen om de parkeercapaciteit verder uit te breiden met een parkeergarage. De keuze is gevallen op het P+R terrein P1 bij het busstation omdat deze locatie bij het station Breukelen voldoende ruimte biedt voor uitbreiding en daarvoor het meest geschikt is. Rekening houdend met wensen uit de omgeving is de maximale bouwhoogte van de nieuwe P+R garage begrensd tot 9 meter en is het totaal aantal parkeerplaatsen beperkt tot maximaal 400. 

Regionaal knooppunt openbaar vervoer

Nu dit provincie besluit is genomen, kan Breukelen zich verder doorontwikkelen als knooppunt voor het regionaal openbaar vervoer. Momenteel zijn er op de drie P+R locaties van de provincie bij station Breukelen 699 parkeerplaatsen beschikbaar, maar dit aantal is gezien de alsmaar stijgende vraag niet langer toereikend. P+R Breukelen speelt als OV knooppunt een belangrijke rol voor de bereikbaarheid van de regio’s Utrecht en Amsterdam. Van de gebruikers is 70 procent afkomstig uit de provincie Utrecht. Uit recent onderzoek blijkt dat investeringen in de nieuwe P+R niet alleen het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen, maar ook ervoor zorgen dat een aanzienlijk aantal automobilisten dagelijks de spits mijdt.

De realisatie van de parkeergarage moet ook een bijdrage leveren aan het verminderen van parkeeroverlast in de directe omgeving. De provincie zal daarover overleg voeren met de gemeente Stichtse Vecht en bewoners in de wijk. Voor de oplevering van de nieuwe P+R garage zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden en effecten van betaald parkeren op deze locatie. Voor de bouw van de nieuwe P+R is maximaal 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de realisatie van het project moeten nog veel voorbereidingen gedaan worden. De provincie wil de P+R over 1 a 2 jaar in gebruik nemen.

Voor persinformatie:

ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl030  258 31 96

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11