GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA onderhandelen verder over coalitieakkoord

Bron: Provinciale Staten

Vijf partijen - GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA - gaan de komende weken samen formatiegesprekken voeren. Dat is de conclusie uit het duidingsdebat, waarbij het advies van informateurs Cees van Eijk en Floor Vermeulen werd besproken. In hun verslag staat dat een samenwerking tussen deze partijen een goede kans biedt om een nieuw provinciebestuur te vormen.

Duidingsdebat 3105

De thema’s die aan tafel worden besproken gaan over bestuursstijl, ruimtelijk beleid en wonen, energietransitie, natuur en landbouw, mobiliteit, sociale agenda en de financiële positie van de provincie. Cees van Eijk en Floor Vermeulen zullen deze gesprekken als formateurs begeleiden.De beoogde coalitie heeft dan een meerderheid van 25 zetels van de 49 zetels. Dit zorgt ervoor dat een mogelijk college straks de gehele Provinciale Staten betrekken bij de belangrijkste opgaven, zodat een breder gedragen beleid en uitvoering mogelijk wordt.

Planning

Het streven is om voor het zomerreces (10 juli) deze gesprekken af te ronden. Na afloop van dat proces is er ook ruimte om inwoners, gemeenten, waterschappen en andere organisaties bij het uitwerken of opstellen van een coalitieakkoord te betrekken. Na het zomerreces kunnen mogelijke provinciebestuurders, een college van Gedeputeerde Staten, worden geïnstalleerd.

Voor persinformatie:

roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02