Groot onderhoud Bloklaan in Loenen aan de Vecht

In opdracht van de provincie Utrecht voert KWS groot onderhoud uit aan de Bloklaan (N403) in Loenen aan de Vecht over een lengte van 130 meter. De werkzaamheden vinden plaats in het weekend van 20 november waarbij de weg wordt afgesloten tussen de Rijksstraatweg (N402) en de Cronenburgherbrug.

De Bloklaan N403 Loenen

De werkzaamheden betreffen het vervangen van de klinkers in de rijbaan door nieuwe klinkers zodat de weg in een goede en veilige conditie blijft. De klinkers worden niet vervangen door asfalt omdat dit schadelijk kan zijn voor de oude bomen langs de weg.

Weekendafsluiting 20-23 november

Om de hinder zo kort als mogelijk te laten zijn, worden de werkzaamheden in één weekend uitgevoerd, waarbij de weg dicht moet. De weekendafsluiting gaat in op vrijdagavond 20 november om 21:00 uur en duurt tot maandagochtend 23 november, 06:00 uur.

Omleidingsroutes en bereikbaarheid

Gedurende de weekendafsluiting is er een omleidingsroute voor doorgaand verkeer en voor de bus. Deze is op de kaart aangegeven in blauw. Ook voor fietsers is er een omleidingsroute, op de kaart aangegeven in paars. 

Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang.

De werkzaamheden hebben geen invloed op de Cronenburgherbrug. Deze blijft gedurende de werkzaamheden beschikbaar voor scheepvaart.

Blijf up-to-date en volg de werkzaamheden via de bouwapp

  • Download de BouwApp
  • Zoek naar N403 en selecteer dit project
  • Klik op volgen

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Voor persinformatie:

clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl, 06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:

info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11