Groot onderhoud Driebergsestraatweg tussen Driebergen en Doorn

Vanaf 12 juli tot en met 15 augustus 2021 voert de Versluysgroep in opdracht van de provincie Utrecht groot onderhoud uit aan de Driebergsestraatweg (N225), tussen de Horstlaan in Driebergen-Rijsenburg en de grens van de bebouwde kom van Doorn.

Elektrische wals in gebruik tijdens het groot onderhoud N225 in juli en augustus 2021

De werkzaamheden geven hinder voor het verkeer en de omgeving, waarbij er tot eind juli een wegafsluiting is voor doorgaand verkeer.

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen groot asfaltonderhoud om de weg en het fietspad in een goede en veilige conditie te houden. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt en op sommige plaatsen de fundering van de hoofdrijbaan, het aanbrengen van bermverharding en markering, klein onderhoud rioleringen en het opnieuw asfalteren van het fietspad. De hoofdrijbaan krijgt een deklaag van geluidreducerend asfalt.

Planning en fasering

Om de hinder voor het verkeer, de aan- en omwonenden en de bedrijven zo veel mogelijk te beperken en zo kort mogelijk te laten duren is ervoor gekozen om de werkzaamheden in de schoolvakantie uit te voeren en ook gedurende avonden, nachten en weekenden door te werken.

De werkzaamheden worden in een aantal achtereenvolgende fasen uitgevoerd waarbij steeds een opvolgend stuk weg aan de beurt is. Op een faseringskaart is zien welk weggedeelte in welke periode aan de beurt is. Het planningsoverzicht geeft inzicht in de planning van de diverse werkzaamheden en de daarbij behorende verkeersmaatregelen.

Wegafsluiting en bereikbaarheid

Vanaf 12 juli tot en met 30 juli is de Driebergsestraatweg (N225) afgesloten voor doorgaand verkeer, tussen de Horstlaan in Driebergen-Rijsenburg en de grens van de bebouwde kom van Doorn.

  • Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A12, zie kaartje omleidingsroute.
  • Het OV wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de Oude Arnhemse Bovenweg en de Gooijerdijk.
  • Aanwonenden kunnen hun woning altijd bereiken, al dan niet met aanvullende maatregelen. Ook met ondernemers zijn afspraken gemaakt over hun bereikbaarheid.
  • Fietsers blijven gebruik maken van het fietspad langs de N225, of kunnen gebruik maken van de alternatieve fietsroute via de Oud Arnhemse Bovenweg. Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad in de week van 9 augustus worden de fietsers via de rijbaan geleid.
  • Nood- en hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) krijgen bij calamiteiten altijd een snelle doorgang, waarbij ook alle panden en percelen bereikbaar zijn.

Duurzame initiatieven

Tijdens de uitvoering werkt de Versluysgroep met een elektrische wals zonder CO2-uitstoot. Ook wordt gebruik gemaakt van een elektrische shovel en een elektrische trilplaat. De duurzame bouwkeet is voorzien van zonnepanelen en aangesloten op een generator die 70% minder CO2 uitstoot. Op die manier werken provincie en aannemer in dit project samen aan een schonere lucht en een beter milieu.

Nadere informatie

Er is een informatieboekje verspreid onder de aanwonenden. In dit boekje is gedetailleerde informatie per uitvoeringsfase opgenomen. Daarnaast is er voor dit project een BouwApp ontwikkeld waarin de planning en de verkeersmaatregelen zijn opgenomen en het laatste nieuws over de voortgang te volgen is. De BouwApp is gratis te downloaden op uw mobiel vanuit de App- of PlayStore. In de BouwApp kunt u zoeken naar het project ‘Groot onderhoud N225’ en op ‘volgen’ klikken.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene (weers-)omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk kan uitlopen. Als dat onverhoopt gebeurt, zal dat in de BouwApp worden gemeld.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.