Groot onderhoud voor Bisschopsweg Baarn en Eembrug

Vanaf 14 september tot en met 18 oktober 2022 voeren Spie, Boonzaaijer en de Versluysgroep in opdracht van de provincie Utrecht groot onderhoud uit aan een gedeelte van de Bisschopsweg (N414) in Baarn en de brug over de Eem (Eembrug) in Eembrugge.

De Bisschopsweg (N414) in Eembrugge (gemeente Baarn) met in beeld de Eembrug die in de weg ligt.

Het onderhoud aan de weg en aan de brug wordt gecombineerd uitgevoerd om de overlast voor het verkeer te beperken tot één periode.

Werkzaamheden Bisschopsweg Baarn

De werkzaamheden aan de Bisschopsweg (N414) in Baarn betreffen regulier asfaltonderhoud om de weg in een goede en veilige conditie te houden. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het bestaande asfalt en het aanbrengen van markering en bermverharding.

Wegafsluiting Bisschopsweg

Vanaf woensdag 14 september, 06:00 uur tot en met dinsdag 18 oktober, 22:00 uur is de Bisschopsweg (N414) afgesloten vanaf de kruising met de Geerenweg tot de Kronkels.

Omleidingsroute en bereikbaarheid

  • Tijdens de wegafsluiting wordt het doorgaand verkeer tussen Baarn en Bunschoten-Spakenburg omgeleid via de N199 en A1.

  • Ook de bussen volgen de omleiding via de N199 en A1. Voor actuele informatie over de bus verwijzen wij u naar www.syntusutrecht.nl

  • Tijdens de wegafsluiting blijven alle panden bereikbaar, behalve tijdens de asfaltwerkzaamheden op zaterdag 17 september (06:00-22:00 uur) en op dinsdag 18 oktober (06:00-22:00 uur).

  • Fietsers blijven gebruik maken van de Geerenweg langs de N414.

  • Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten altijd een vrije doorgang via de parallelweg Geerenweg.

Werkzaamheden Eembrug Eemnes

De werkzaamheden aan de Eembrug betreffen betonherstel, aanbrengen kathodische bescherming (corrosiebestrijding), vervangen slijtlaag aanbruggen en vervangen brugval.

Beperkte doorvaart/stremming

Vanaf maandag 19 september tot en met maandag 26 september is de doorvaart alleen mogelijk op werkdagen tussen 06:00 en 07:00 uur en tussen 18:00 en 19:00 uur. Buiten deze tijden is geen doorvaart mogelijk.

Vanaf vrijdag 14 oktober tot en met maandag 17 oktober is er geen doorvaart mogelijk.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene (weers)omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld bij een stevige wind; het is dan niet verantwoord om de delen van de brug terug te plaatsen. En als het lange tijd hard achter elkaar regent, wordt het asfalteren uitgesteld naar een moment waarop de kwaliteit van het asfalt wel gegarandeerd kan worden.

Blijf up-to-date en volg de werkzaamheden via de BouwApp

Voor dit project is een BouwApp beschikbaar voor smartphone of tablet om de planning en de voortgang van het project te volgen: Download en installeer de BouwApp, zoek naar ‘Groot asfaltonderhoud N414, selecteer het project en klik op ‘volgen’.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Voor persinformatie:
clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 63