Groot onderhoud voor de N228 in Oudewater

In de periode 4-14 juni 2021 voert aannemer KWS werkzaamheden uit aan de N228 ter hoogte van Oudewater, in opdracht van de provincie Utrecht.

bord doorgaand verkeer gestremd

De werkzaamheden worden in twee weekenden uitgevoerd waarbij de weg is afgesloten voor doorgaand verkeer.

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen groot onderhoud over een lengte van 2,3 kilometer, vanaf de provinciegrens met Zuid-Holland tot en met de kruising Damweg/Willeskop. De asfaltdeklaag wordt vervangen over de gehele lengte en er worden nieuwe putten aangebracht. Op een aantal plekken wordt ook de tussenlaag vervangen. Doel is om de weg in een goede en veilige conditie te houden.

Twee weekendafsluitingen N228

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, moet de N228 ter hoogte van de werkzaamheden worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Om de hinder zo kort als mogelijk te laten duren, is ervoor gekozen om de werkzaamheden in twee weekenden uit te voeren:

  • Weekend 1: vanaf vrijdagavond 4 juni 20:00 uur t/m maandagochtend 7 juni 05:00 uur

  • Weekend 2: vanaf vrijdagavond 11 juni 20:00 uur t/m maandagochtend 14 juni 05:00 uur. Daarnaast is er een reserveweekend ingebouwd (18 t/m 21 juni) voor als de klus door onvoorziene omstandigheden niet helemaal geklaard kan worden.

Tussen de weekenden zijn er géén werkzaamheden aan de N228 en is de N228 gewoon beschikbaar voor verkeer.

Omleidingsroutes en bereikbaarheid

  • Tijdens de weekendwerkzaamheden is er per weekend een omleidingsroute voor doorgaand verkeer: omleidingsroute weekend 1 en omleidingsroute weekend 2.

  • Voor fietsers blijft het fietspad in gebruik.

  • Voor bewoners/bedrijven langs het werk worden aanvullende maatregelen getroffen.

  • De bushaltes aan de N228 komen tijdelijk te vervallen. Ook de bus maakt gebruik van de omleidingsroutes.

  • Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang.

Blijf op de hoogte/volg de werkzaamheden op uw telefoon

Download de KSW-app op uw smartphone en volg de werkzaamheden via ‘N228 Oudewater’.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.