Groot onderzoek naar koopgedrag

Begin september 2021 start in de Randstad en Noord-Brabant een grootschalig onderzoek naar koopgedrag. Ook inwoners van Utrecht worden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende kooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

winkelstraat

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Deelnemers gezocht

Vanaf september worden ook inwoners van de provincie Utrecht uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van 25 euro verloot.

Privacy gewaarborgd

Met de privacy van deelnemers wordt zorgvuldig omgegaan. Hierbij wordt de privacywetgeving (AVG) gevolgd. Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden alleen maar gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2021.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website www.kso2021.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Bij vragen kunt u e-mailen naar info@kso2021.nl.

Voor persinformatie:
Jytte.reichert@provincie-utrecht.nl 06 18 54 01 37