Grutto stabiel in noorden Groene Hart

In het agrarisch gebied tussen Utrecht, Nigtevecht, de Nieuwkoopse Plassen en Woerden is het aantal gruttopaartjes stabiel. Het Collectief Rijn, Vecht en Venen heeft met financiële steun van de  provincie Utrecht nu drie jaar op rij in dit gebied hetzelfde aantal van deze weidevogels geteld.

“Landelijk loopt het aantal terug, maar bij ons is het stabiel. Dankzij het samenspel van tellingen, vernatting, goed beheer op de juiste plaats, kennis en ook zeker de animo en betrokkenheid van de veehouders”, vertelt René Faber, veldcoördinator bij het Collectief. “Van andere paartjes zoals de tureluur is zelfs een kleine groei waargenomen. Ik hoop dat dit doorzet, want de biodiversiteit staat onder druk. Maar ik ben al heel tevreden met een stabilisatie.”

Tellingen

Faber weet dat het aantal stabiel is doordat het Collectief, financieel ondersteund door de provincie Utrecht, jaarlijks beheertellingen van weidevogels laat uitvoeren. De tellingen worden geanalyseerd en direct aan de 140 deelnemende veehouders doorgegeven. Deze houden vervolgens rekening met de vogels door bijvoorbeeld later te maaien of minder vee in de wei te laten lopen.”

Waterpompen

Water is van levensbelang voor weidevogels. Faber: “Natte perceeldelen werken als een magneet voor de vogels. Met dank aan de provincie heeft het Collectief ruim zestig waterpompen kunnen aanschaffen. Daarmee kunnen we (delen van) een weiland of greppels onder water zetten en is er voldoende voedsel voor de weidevogels en hun kuikens te vinden, zoals regenwormen.”

Kraamkamers

“Weidevogels zoals de tureluur, scholekster en veldleeuwerik zijn onderdeel van onze leefomgeving. Ze horen echt bij het boerenbedrijf, broeden als het ware in hun achtertuin. Boeren zorgen graag goed voor ze, hun graslanden zijn de kraamkamers van onze weidevogels. Boerenbedrijven gaan vaak over van vader op zoon, het weidevogelbeheer hoort daarbij”, legt Faber uit.

Hulp

Naast dat boeren subsidie ontvangen van de provincie Utrecht voor het beheren van percelen met weidevogels, helpt het Collectief boeren met weidevogelbeheer. Faber: “Als Collectief hebben we veel kennis in huis. Zoals wat een weidevogel nodig heeft aan voedsel, en wanneer. Een kievit die net uit zijn ei is gekropen eet bepaalde insecten, die moeten dan wel te vinden zijn. Door te vernatten en of te beweiden is er genoeg voedsel voor de kwetsbare kuikens.”

Beheer

Natuurbeheer is een taak van de provincie Utrecht. De provincie heeft collectieven de opdracht en geld gegeven om het agrarisch beheer uit te voeren.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06 - 40 97 18 49(030) - 258 20 60

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11