Herdenking verkeersslachtoffers in de provincie Utrecht

Zondag 21 november was de internationale dag ter herdenking van verkeersslachtoffers. We staan stil bij de verkeersslachtoffers en hun naasten, ook in de provincie Utrecht: meer dan 1800 gewonden en 33 doden in 2020. 

theelichtjes

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en het voorkomen van verkeersslachtoffers heeft binnen de provincie Utrecht grote prioriteit. De provincie zet zich samen met haar partners in om de situatie op de Utrechtse wegen zo veilig mogelijk te houden. Dit doen we door de wegen duurzaam veilig in te richten. Daarnaast werken we aan gedragsverandering bij weggebruikers via voorlichting en educatie op het gebied van verkeersveiligheid en overleggen we met de politie over de inzet van verkeershandhaving.

Risicogestuurde aanpak

Verkeerssituaties zijn continue onderhevig aan verandering. Fietspaden worden drukker, er komen nieuwe vervoersmiddelen op de markt, ouderen blijven steeds langer mobiel en de negatieve effecten van afleiding en het gebruik van verdovende middelen in het verkeer worden steeds beter cijfermatig uitgedrukt.

Om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen is het zaak om dit soort ontwikkelingen nauwlettend te volgen. De focus ligt hierbij op het verzamelen, analyseren en monitoren van informatie over risico’s in het verkeer die zich nu of in de nabije toekomst kunnen voordoen. Door vooraf een inschatting te maken van verkeersveiligheidsrisico’s zijn we in staat preventief actie te ondernemen op basis van gerichte maatregelen. We wachten dus niet tot er slachtoffers vallen maar pakken proactief risicovolle situaties, nog vóór ongevallen hebben plaatsgevonden, in het verkeerssysteem aan.

Lees meer over aanpak van verkeersveiligheid binnen de provincie Utrecht.

Voor persinformatie
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01