Herkenbare bewegwijzering voor snelfietsroutes

Snelfietsroutes in het hele land krijgen dezelfde bewegwijzering, waardoor ze herkenbaar zijn. De fietsroutes worden op borden aangeduid met een F-nummer in een gekleurd kader. De provincie Utrecht heeft met de samenwerkende overheden en partijen binnen fietsnetwerk Tour de Force en de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) na uitgebreid onderzoek deze nieuwe manier van bewegwijzeren ontwikkeld en vastgesteld, met als doel veiligheid, uniformiteit en continuïteit. Naar verwachting zijn de eerste borden vanaf eind 2022 te zien op de snelfietsroute Amersfoort – Utrecht.

Wegwijsborden snelfietsroute

Om erachter te komen welke manier van bewegwijzeren het beste werkt op snelfietsroutes, is onderzoek gedaan onder gebruikers en wegbeheerders. Denk hierbij aan het gebruik van de juiste kleur, vorm en contrast en het inzetten van vooraankondigingsborden en routevervolgborden. De diverse ontwerpvarianten zijn getest op drie pilotroutes, waaronder op de route tussen Utrecht en Bilthoven, onderdeel van de snelfietsroute Utrecht-AmersfoortDe resultaten uit ruim 2.100 enquêtes zijn geanalyseerd en meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Ook zijn adviezen ingewonnen bij TNO en bij experts op het gebied van gedragsbeïnvloeding. 

Tour de Force

“Voldoet de huidige fietsbewegwijzering nog wel voor - met name - de snellere fietser?” Dat was de vraag van de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Zij namen eind 2016 het initiatief voor verdere ontwikkeling van fietsbewegwijzering voor hoogwaardige regionale fietsroutes. Deze actie is verder uitgewerkt binnen de Tour de Force, een landelijk netwerk van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms dat zich inzet voor 20 procent meer fietskilometers in Nederland.

Voor persinformatie:
saida.ahyad@provincie-utrecht.nl 06 21 32 99 55

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11