Het belangrijkste debat van het jaar: de algemene beschouwingen in Provinciale Staten (1)

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten debatteren op 8 en 29 juni over de kadernota en de jaarrekening van de provincie Utrecht. Dat zijn de belangrijkste financiële stukken die jaarlijks door de politiek worden behandeld. Gedeputeerde Staten leggen met deze stukken verantwoording af voor alle uitgaven van afgelopen jaar en kijken waar het provinciebestuur in de toekomst naartoe wil.

Alle politieke partijen in Provinciale Staten vormen aan de hand van de stukken ook hun eigen mening. Waar liggen voor hen de speerpunten en waar willen de fracties naartoe met de provincie? Vandaag aan het woord: GroenLinks, JA21, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP en DENK. 

Jeroen Bart, GroenLinks

Jeroen Bart - GroenLinks

“Het lijkt alsof we de afgelopen tijd van crisis naar crisis gaan. We begonnen eerst met stikstof, toen kwam corona, en nu zitten we met de verschrikkelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Als we niet echt iets anders gaan doen, ook in de politiek, dan komen we de komende tijd echt niet meer uit de crisismodus omdat klimaatverandering ook op ons afkomt.

GroenLinks is dan ook blij met de plannen in de nieuwe kadernota van de provincie. We gaan echt investeren in nieuwe betaalbare woningen, in een goed openbaar vervoer en natuur voor iedereen.

In Driebergen hebben we bijvoorbeeld als provincie nieuwe bomen geplant. Dat willen we de komende tijd veel meer gaan doen. Daar wordt 23 miljoen voor vrijgemaakt en dat is ook echt nodig. Zodat Utrecht ook in de toekomst een fijne en leefbare provincie blijft.”

Wouter Weijers, JA21

Wouter Weyers - JA21

"Wij wonen in de meest populaire provincie van het land. Dat zagen we onlangs met het bouwen van een supermodern distributiebedrijf van een grote supermarktketen in Nieuwegein. Wij begrijpen heel goed dat ze zich in het centrum van het land willen vestigen.

Dat begrijpen we ook heel goed van bewoners en bezoekers, maar als we dat allemaal zouden honoreren is deze provincie veel te klein. De keuzes over ruimte moeten scherper worden gemaakt.

Wij vinden het daarnaast heel erg raar dat in de huidige kadernota de eis wordt neergelegd dat 55% van alle energieconsumptie binnen deze provincie opgewekt moet worden met herwinbare energie binnen deze provincie. Dat gaat natuurlijk nooit lukken, daar hebben we de ruimte niet voor.

JA21 vindt dat we onze schaarse ruimte wat eerlijker zouden mogen verdelen met andere gebieden in Nederland en in Europa. We zijn tenslotte niet voor niets een Europese Unie." 

Marc de Droog, D66

Marc de Droog - D66

“D66 staat achter de ingezette koers van een klimaatneutrale, circulaire en natuurinclusieve provincie, met voldoende ruimte voor wonen, werken en recreëren.

Wel voelen we ongeduld. D66 wil dat het bestuur zich maximaal inzet voor creatieve oplossingen en samenwerkt met inwoners en bedrijven, maar ook de regie pakt als dat nodig is, zoals in de energietransitie en de stikstofcrisis.

D66 wil dat de provincie zorgt voor een goede balans tussen alles dat ruimte nodig heeft. Dat we ambitieuze keuzes maken en vormgeven vanuit een duurzame toekomst, terwijl we tegelijk de schade uit het verleden herstellen."

Henriette Rikkoert, ChristenUnie

Henriette Rikkoert - ChristenUnie

“In Rhenen is het nog steeds heel erg druk. Daarom zijn we blij dat de provincie geld vrijmaakt voor verkeersknelpunten zoals het verbreden van de Rijnbrug.

Daarnaast vinden we het goed dat de provincie inzet op goed openbaar vervoer en veel ruimte voor de fiets. De ChristenUnie is dus voor meer fiets, meer openbaar vervoer en minder file.”

Hiltje Keller, Partij voor de Dieren

Hiltje Keller - Partij voor de Dieren

"In de provincie Utrecht wordt natuurontwikkeling afhankelijk gemaakt van economische ontwikkeling. Bijvoorbeeld door een pannenkoekenhuisje neer te zetten in een bos. Of zoals bij het Henschotermeer, dat wordt omgetoverd tot pretpark om natuurontwikkeling te kunnen financieren. De Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens. Als we niet uitkijken worden hier huisjes gebouwd rondom het meer en komen er glijbanen in het meer.

Natuur heeft een eigen waarde. De coronaperiode heeft ons geleerd dat natuur belangrijk is. Niet alleen voor dieren, maar ook voor mensen. In de provincie Utrecht is economische ontwikkeling financieel gedekt. Als het op natuurontwikkeling aankomt moet er nog geld bij gevonden worden.

De Partij voor de Dieren vindt dat natuur niet afhankelijk gemaakt moet worden van economische ontwikkeling. We hebben al pretparken genoeg, er moet meer geld naar de natuur. Wij zullen daar altijd voor blijven strijden." 

Bertrick van den Dikkenberg, SGP

Bertrick van den Dikkenberg - SGP

"In de kadernota zit veel geld voor bosbeleid. Dat zou betekenen dat sommige locaties waar natuur en landbouw samen prima opgaan gaan verdwijnen voor bos.

Wat ons betreft is dat zeker in tijden van voedselschaarste en voedselonzekerheid geen issue omdat voedsel een ding is waar we zeker van moeten zijn. Want natuur en landbouw moeten elkaar niet bijten, maar samengaan. Wat ons betreft ligt daar ook de nadruk op voor dit college.

In de provincie Utrecht maken we veel plannen, ook met deze kadernota. En wat ons betreft is de tijd van plannen maken wel voorbij. Want in plannen kun je niet wonen en van plannen kun je niet eten. Het is dus tijd dat er echt gebouwd gaat worden aan wegen, aan woningen. Om stad en land te verbinden en dat we daar meters in kunnen maken."

Fatma Demir, DENK

Fatma Demir - DENK

“Recent zijn we met Provinciale Staten in het Hoefkwartier geweest in Amersfoort. Daar hebben we mogen zien dat het mogelijk is om het woningtekort aan te pakken door bedrijfspanden om te bouwen tot woningen. Dat is een mooie aanpak waar de provincie aan heeft meegewerkt.

Wat we helaas niet terugzien in de kadernota is de sociale agenda. Die hebben we als Provinciale Staten onlangs aangenomen waarin we hebben afgesproken om onder andere kansenongelijkheid tegen te gaan. In de kadernota wordt momenteel geen geld vrijgemaakt hiervoor. Als DENK willen we dat er zo spoedig mogelijk programma’s worden opgezet om aan de sociale agenda te werken.”

Meer info:

De algemene beschouwingen zijn hier terug te kijken.

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02