Het belangrijkste debat van het jaar: de algemene beschouwingen in Provinciale Staten (2)

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten debatteren op 8 en 29 juni over de kadernota en de jaarrekening van de provincie Utrecht. Dat zijn de belangrijkste financiële stukken die jaarlijks door de politiek worden behandeld. Gedeputeerde Staten leggen met deze stukken verantwoording af voor alle uitgaven van afgelopen jaar en kijken waar het provinciebestuur in de toekomst naartoe wil.

Alle politieke partijen in Provinciale Staten vormen aan de hand van de stukken ook hun eigen mening. Waar liggen voor hen de speerpunten en waar willen de fracties naartoe met de provincie? Vandaag, tot slot, aan het woord: VVD, CDA, PvdA, PVV, SP/Socialisten Utrecht, en 50PLUS.

Andre van Schie, VVD

André van Schie - VVD

“’Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand die van je houden kon.’ Het zijn de woorden van volksfilosoof van René Froger. Maar ik merk in gesprekken met bewoners dat dat eigen huis nog steeds een grote droom is.

In Bunschoten is het wel gelukt: de mooie nieuwe woonwijk Rengerspark, met nog meer woningen in aanbouw. Dat betekent dat heel veel starters, gezinnen en senioren hun dromen werkelijkheid zien worden. Wat de VVD betreft gaan we dat op nog veel meer plekken in onze provincie doen. 

Maar dan hebben we wel een provinciebestuur nodig die echt luistert naar onze inwoners, ondernemers en gemeentebesturen. We hebben een provinciebestuur nodig die geen onredelijke eisen stelt aan nieuwbouwlocaties, maar die juist een handje helpt door ruimte te geven en een weg aan te leggen naar een woonwijk of een werklocatie.

De VVD vindt dat de overheid er is voor die zaken die niet al heel goed zelfstandig kunnen, maar die je veel beter met elkaar samen kunt doen. Zoals een woonwijk bereikbaar maken. Daarmee kunnen veel meer mensen, ‘simpelweg, gelukkig zijn.'"

Chris Westerlaken, CDA

Chris Westerlaken - CDA 

“Binnenkort besluiten wij hoeveel geld we weer uit gaan geven voor een nog mooiere, welvarende en leefbaardere provincie Utrecht. Dat vinden wij als CDA belangrijk voor zowel het landelijk als stedelijk gebied.

Daarom hebben wij er de afgelopen jaren voor gezorgd dat in kleine kernen gebouwd mag worden voor de eigen woningbehoefte zodat inwoners daar kunnen blijven wonen.

Wij vinden mobiliteit en openbaar vervoer ook belangrijk, zeker in onze provincie. Maar die moet ook veilig zijn. Veilige wegen, veilige fietspaden en veilige tramwegovergangen. Daarom stellen wij voor om alle sneltramoverwegen te gaan beveiligen met spoorbomen zoals al in IJsselstein, bij elke overweg, is gerealiseerd."

Marieke Lejeune, PvdA

Marieke Lejeune - PvdA

Wonen is een grondrecht. Toch zijn er veel mensen in de provincie Utrecht die geen betaalbaar huis kunnen vinden. Zoals jongeren die noodgedwongen bij hun ouders wonen en ouderen van wie de woonsituatie niet meer past bij hun behoeften.

Provinciale Staten heeft daarom € 20 miljoen beschikbaar gesteld om de woningbouw te versnellen, we willen in onze provincie elk jaar 10.000 huizen bouwen. Gemeenten worden geholpen bij de uitvoering van plannen en de provincie ziet erop toe dat de woningen ook van goede kwaliteit, duurzaam en betaalbaar zijn.

Dat gaat natuurlijk nooit snel genoeg, want woningbouw kost tijd en die huizen hadden er gisteren al moeten staan. Maar het tempo zit er lekker in, zoals in Woerden tegenover het St. Antoniusziekenhuis. Op de plek van leegstaande en verouderde bedrijfsgebouwen worden appartementen gebouwd. Op steenworp afstand van de binnenstad en het station. Er zijn veel van dit soort plekken in de provincie, die moeten we benutten.

Als het aan de PvdA ligt gaat de provincie ook de komende jaren door met steun aan de woningbouw, net zolang totdat iedereen een fijne, veilige en vooral betaalbare plek heeft om te wonen.

René Dercksen, PVV

René Dercksen - PVV 

“Iedereen die zich een beetje verdiept in fietspaden met zonnepanelen zoals bij ons in Maartensdijk, die weet al heel lang, dat al die proeven zijn mislukt. Hier is die mislukt omdat de aansluitingen niet goed zijn aangelegd. Dat kost de provincie 1,5 miljoen euro. Iedereen had kunnen weten dat dat niet werkt want het werkt nergens. In Nederland niet en wereldwijd niet.

Dit fietspad is de metafoor van een overheid, en in het bijzonder de provincie, die alleen bezig is met zijn eigen hobby’s en niet de noden van de burgers kent. Er zijn veel belangrijkere dingen, zeker op dit moment. De kosten van levensonderhoud exploderen dus we zouden met dit soort projecten moeten ophouden. Niet alleen nu, maar voor altijd."

Jan Breur, SP

Jan Breur - SP (en spreekt ook namens Socialisten Utrecht) 

"Goed openbaar vervoer is van groot belang. Wat de SP betreft komt het OV weer in publieke handen waar dat kan, en worden flex-lijnen omgezet in volwaardige OV-lijnen. Hier hebben we het afgelopen jaar, samen met Socialisten Utrecht, voorstellen voor gedaan. En wij blijven daarvoor pleiten.

Wat betreft woningbouw maken wij ons zorgen. Wat komt er terecht van de ambities met energie- en grondstofprijzen die de pan uitrijzen, en een gebrek aan technisch personeel? Een plan B, met een lager groeiscenario, is dus geen overbodige luxe.

Deze tijd vraagt om duidelijke keuzes. Wij maken die. U ook?"
 

Mieke Hoek, 50PLUS

Mieke Hoek - 50PLUS 

"Wij vinden het heel belangrijk dat er meer woningen gebouwd gaan worden en daar zien we veel van terug in de kadernota. Zoals in de kleine kern Nieuwer ter Aa, waar men al jaren bezig is om kleinschalige bouw van 50 woningen te realiseren.

Maar dit project is nog steeds niet gerealiseerd en dat komt door de stroperige regelgeving van de provincie. Men mag namelijk niet buiten de woongrenzen bouwen. 50PLUS vindt dat die regelgeving moet veranderen, want wonen is een hoofdzaak voor oud en jong."

Meer info:

De algemene beschouwingen zijn hier  externe link terug te kijken.

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02