Impuls voor Utrechts bedrijventerrein Lage Weide

Met 16.000 mensen bij 900 bedrijven aan het werk is het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide belangrijk voor de werkgelegenheid en economie in onze regio. Hoe houd je het oudste bedrijventerrein van Nederland aantrekkelijk voor de huidige bedrijven én interessant voor nieuwe ondernemers? Hiervoor is de werkorganisatie Parkmanagement Lage Weide aan zet. Met Josien van Breda aan het roer: “Verbinden is onze belangrijkste taak.”

Het Parkmanagement Lage Weide is twee jaar geleden opgericht om de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren. De werkorganisatie is opgezet met onder meer subsidie van de provincie Utrecht. Onder leiding van directeur Van Breda stimuleert het Parkmanagement de samenwerking op het bedrijventerrein en biedt ondersteuning aan ondernemers.

Bedrijventerrein Lage Weide

Van Breda: “We hebben een flink takenpakket, zoals het opbouwen van een netwerk met onze ondernemers, ze met elkaar verbinden en de samenwerking bevorderen. Met als doel een aantrekkelijk Lage Weide. Er ontstaat meer slagkracht om grotere projecten aan te pakken, waaronder de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. We voeren daarvoor gesprekken met stakeholders over de (fiets)bereikbaarheid van Lage Weide vanuit Utrecht stad.”

Openbare ruimte

Peter van Dam zit met zijn bedrijf IdeeVormers al ruim 20 jaar op Lage Weide. Hij zag verschillende bedrijfsverzamelgebouwen leeg komen te staan. “Er was veel te weinig aandacht voor de openbare ruimte rondom gebouwen.” Sinds de oprichting van het Parkmanagement ziet hij Lage Weide verbeteren en verwacht hij dat meer bedrijven zich hier zullen gaan vestigen. “Wegen worden opgeknapt en het groen wordt beter onderhouden. Ook is er meer aandacht voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Er zijn bijvoorbeeld gesprekken over het aanpakken van de Demkabrug. Zodat Lage Weide via die brug beter en veiliger bereikbaar wordt voor fietsers.”

Bedrijven zoeken personeel. Tegelijkertijd is er een overschot. Dat willen we samenbrengen door mensen van werk naar werk te helpen.

Josien van Breda

Het Parkmanagement zet zich actief in voor de werkgelegenheid en het imago van het bedrijventerrein op de arbeidsmarkt. “We hebben een ‘personeel en organisatie-netwerk’ opgericht”, vertelt Van Breda. “Inmiddels zijn er zo’n tachtig bedrijven aangesloten.”

Lage Weide 2.jpg

Netwerk

Het netwerk organiseert bijeenkomsten voor manager en directeuren op personeelsgebied van bedrijven op Lage Weide. Met als doel om kennis en informatie uit te wisselen. “Werkgelegenheid is nu, in deze coronatijd, extra belangrijk”, benadrukt Van Breda. “Je ziet dat bedrijven personeel zoeken. Tegelijkertijd is er een overschot. Dat willen we samenbrengen door mensen van werk naar werk te helpen. Om te voorkomen dat iemand zonder baan zit.” Met succes: binnen het netwerk worden vacatures en kandidaten gedeeld, waardoor mensen een nieuwe kans krijgen bij een ander bedrijf.

Verbinding

Ook onderzoekt en verbindt het Parkmanagement de vragen en wensen binnen de bedrijven. Zo bleek bij meerdere bedrijven een vraag te zijn naar (Nederlandse) taallessen voor het personeel. Het Parkmanagement pakte deze vraag centraal op en kocht voor een voordelig tarief taalles in. Van Breda: “Deze vorm van verbinden is onze belangrijkste taak; we komen op voor de belangen en behoeften van de ondernemers. Daarvoor is het belangrijk om de ondernemers te kennen en ze in contact te brengen met elkaar.”

Lage Weide 3.jpg

Eén groot bedrijf zonder dak

Van Dam ziet het bedrijventerrein steeds meer als één groot bedrijf zonder dak. “Daardoor voel je je ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het terrein. Dat is echt dankzij de inzet van het Parkmanagement.”
Afgelopen zomer bracht zij de zomerkrant uit. “Met interessante artikelen over het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven en het Keurmerk Veilig Ondernemen. Mooie initiatieven waarmee je door samenwerking het lokale ondernemersklimaat kunt verbeteren.”

Relaties

Verbinding leggen gaat óver de grenzen van het bedrijventerrein heen. “We bouwen duurzame relaties op”, licht Van Breda toe. “Van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht ontvingen we subsidie voor de oprichting van het Parkmanagement. Daarmee konden we de opstart bekostigen en van daaruit Europese subsidies aanvragen. Dat geld investeren we in projecten op het gebied van arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Het is ontzettend fijn dat zowel de provincie als de gemeente erkennen dat het belangrijk is dat bedrijven op een bedrijventerrein met elkaar samenwerken.”

Voor persinformatie:
saida.ahyad@provincie-utrecht.nl 06 21 32 99 55

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11