Informateur Anne Lize van der Stoel presenteert verslag tweede verkennende fase

Bron: Provinciale Staten

Informateur Anne Lize van der Stoel adviseert om verder te praten met de partijen BBB, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, JA21 en Volt. Dat staat in haar verslag na de tweede verkennende fase dat vanavond wordt besproken door Provinciale Staten. Het debat hierover begint om 20:00 in de Statenzaal en deze bijeenkomst is ook via een livestream te volgen.

Statenzaal

Afgelopen donderdag werd duidelijk dat er tussen BBB en GroenLinks geen gemeenschappelijke basis is om een coalitie te vormen. De standpunten van beide partijen over het al dan niet plaatsen van windmolens en aanleggen van zonneweides bleken onoverbrugbaar. De BBB vindt dat de alternatieven voor zonneweides en windmolens nog onvoldoende zijn onderzocht. GroenLinks geeft aan dat zij niet wil terugkomen op eerder gemaakte afspraken inzake het opwekken van energie.

Volgens Van der Stoel verdient het in deze situatie aanbeveling om te onderzoeken of BBB, VVD, CDA, CU, SGP, JA21 en Volt in staat zijn om oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar de provincie voor staat. 

Het advies van de informateur is via deze link in te zien.

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02