Informatiebijeenkomst natuurinrichting Marickenland goed bezocht

De informatiebijeenkomst over de natuurinrichting in Marickenland van dinsdag 5 juli 2022 is goed bezocht. De bijeenkomst werd speciaal voor mensen uit de omgeving georganiseerd. Zij kregen informatie over de plannen om natuur, recreatie en waterberging in het gebied te ontwikkelen.

houtsculptuur van otter Marickenland (5 juli 2022)
Tijdens de informatieavond maakte een houtbewerker de eerste sculptuur voor de natuurspeelplaats van Marickenland.

Ook was er een impressie van hoe het gebied eruit komt te zien en konden inwoners vragen stellen. De bestuurders van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer, gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht hebben onlangs het zogenaamd ‘Definitief Ontwerp’ voor het oostelijke deel van Marickenland vastgelegd. Hierin staat hoe we Marickenland willen gaan inrichten.

Een avondvullend programma

Er waren zo’n 85 geïnteresseerden aanwezig. Een mooie opkomst om de plannen voor Marickenland toe te lichten. Inwoners reageerden vooral enthousiast op de natuurspeelplaats en veel bezoekers waren benieuwd naar de planning. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de werkzaamheden in augustus 2023 van start gaan.

Terwijl de geïnteresseerden zich in het gebouw van scoutingvereniging Eliboe lieten informeren, maakte een houtbewerker buiten de eerste sculptuur voor de natuurspeelplaats van Marickenland.

Natuur, recreatie en waterberging

Het unieke gebied Marickenland in het zuidoosten van de polder Groot-Mijdrecht gaat bestaan rietland, nat schraalland en bloemrijk grasland. Het vormt een belangrijke verbinding tussen andere natuurgebieden, zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Daarmee is het een aanvulling op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ook zorgt dit ervoor dat Marickenland een belangrijke schakel vormt voor vele planten en dierensoorten die voordeel hebben van vochtige natuurgebieden. Het doel is om het een aantrekkelijke leefomgeving te maken voor verschillende dieren. Zoals de grote karekiet, de woelmuis, orchideeën en de otter. Naast natuur komen er in het gebied recreatievoorzieningen, zoals wandelpaden, een natuurspeelplaats, vogeluitkijkpunten en een waterberging.

Meer weten?

Bekijk onze website voor meer informatie over het project: www.marickenland.nu. Vragen kunt u stellen via marickenland@provincie-utrecht.nl.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37