Ingebruikname regionale tramlijn loopt uit de oorspronkelijke planning

Aannames, onderschattingen en onvoorziene zaken zijn er de oorzaak van dat de exploitatie van de SUNIJ lijn opnieuw is vertraagd met, zo ver we nu kunnen overzien,  enkele maanden. Nog maar twee weken geleden meldden we dat de vertraging slechts enkele weken zou duren. Het is dan ook zeer pijnlijk dat in zo’n korte tijd alweer allerlei nieuwe, negatieve, ontwikkelingen naar voren komen.  Vooral voor onze reizigers is dit nieuws een grote domper: langer vervangend vervoer en reishinder.

Testrit nieuwe tram

Een van de verkeerde aannames is dat het project is aangemerkt als een renovatieproject. Hier hoort andere documentatie bij en dat kost meer tijd om dat op orde te krijgen.

Bij het uitwerken van de nieuwe planning is duidelijk geworden dat de eerdere verwachting van exploitatie te optimistisch is geweest en dat er, mede in het belang van een goed en veilig functionerend tramsysteem, meer  tijd nodig is om de vernieuwde lijn in gebruik te kunnen nemen. De planning van het project moet daarom helaas worden aangepast. Dit betekent dat de reizigers langer gebruik moeten maken van het vervangend busvervoer. Op dit moment wordt hard gewerkt om op korte termijn meer inzicht te bieden  in de nieuwe  planning.

De komende tijd zal door de gedeputeerde, het projectteam en vele anderen, alles op alles worden gezet om de schade zoveel mogelijk te beperken zodat reizigers snel krijgen waar ze recht op hebben: kwalitatief goed tramvervoer.

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl 030 258 91 11  

Volg de provincie op twitter