Investeer in hart van het land om nationaal infarct te voorkomen

Huib van Essen, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Utrecht en Klaas Verschuure, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht pleiten voor een stevige impuls om te voorkomen dat de snel groeiende regio Utrecht volledig vastloopt.

Huib van Essen en Klaas Verschuure:

Sebastiaan vierde deze maand zijn eerste verjaardag. Bij zijn geboorte stond de stad Utrecht op z’n kop: hij werd verwelkomd als de 350.000e inwoner van de Domstad. Naar verwachting telt de stad in 2035 al 425.000 bewoners. Het vergt scherpe keuzes om die groei in goede banen te leiden. De Utrechtse regio is bereid om fors te investeren in wonen en mobiliteit. Zonder bijdrage van het kabinet dreigt de economische draaischijf van Nederland echter vast te lopen, betogen bestuurders van de stad en provincie Utrecht.

De economische motor van Nederland draait in het hart van ons land, op volle toeren. De regionale economie groeit al jaren bovengemiddeld, het ondernemersvertrouwen is hoog, het aantal bedrijven groeit jaar op jaar. Internationaal behoort de provincie Utrecht tot de economische top-regio’s van Europa. Mensen willen zich graag hier vestigen, bedrijven vinden hier een ecosysteem dat bij hen past. Tegelijkertijd is Utrecht de snelst groeiende regio van Nederland. Alleen al de stad Utrecht krijgt er de komende twintig jaar het aantal inwoners van een stad als Den Bosch bij.

De regio staat daarmee voor een enorme bouwopgave. Die uitdaging zijn we aangegaan door flink in te zetten op woningbouw. Provincie en gemeenten hebben de ambitie de komende jaren 100.000 woningen te bouwen. Gezamenlijk bepalen wij momenteel waar in stad en regio (liefst zo snel mogelijk) gebouwd kan worden. Dit doen we samen met het Rijk. Eerder berichtte de Volkskrant al over plannen van het kabinet om het woningtekort tegen te gaan met een miljardeninvestering. Met de Woondeal die minister Ollongren heeft gesloten met de Utrechtse regio heeft het kabinet de basis gelegd voor een succesvolle gezamenlijke aanpak. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Impuls infrastructuur

Dé oplossing om de groei in onze regio op te vangen is een OV-ring rond de stad Utrecht. Hier is zo’n 4 miljard euro voor nodig. Daarmee bieden we bewoners, bezoekers en reizigers een volwaardig alternatief voor de auto. Bovendien niet alleen goed voor de economie, maar ook voor gezondheid en klimaat. Bouwplannen komen op de tocht te staan omdat de bereikbaarheid ontoereikend is. Net als in de andere G4-stedelijke regio’s, belemmert het uitblijven van investeringen in mobiliteit, de uitvoering van de bouwplannen.

Zo staan de bouwers te trappelen om te starten in de Merwedekanaalzone en de A12-zone, maar kan hier nog geen schop de grond in. Voor de verdere ontwikkeling van de regio Utrecht is het openbaar vervoer in onze regio essentieel. Mensen werken nu eenmaal niet allemaal in hun eigen woonplaats of volgen daar ook hun opleiding. Dit vereist een slimme en uitgekiende infrastructuur. Nu niets doen leidt onherroepelijk tot een ernstig infarct op het spoor en op de weg, met fnuikende (economische) effecten voor het gehele land.

Zonder investeringen komt ’s lands drukste station Utrecht CS, als landelijk OV-knooppunt onder druk te staan. Dagelijks reizen 80.000 treinreizigers van Utrecht CS naar het Utrecht Science Park (USP), het kenniscentrum van onze regio met veel hoogwaardige werkgelegenheid. Ook hier geldt: een moeilijk bereikbaar Utrecht Science Park kan dat economisch potentieel niet verder ontplooien.

Samen investeren

De oplossing ligt in een combinatie van investeringen vanuit publieke en private partijen. De regio Utrecht is bereid zelf vele miljoenen te investeren om een belangrijk deel van de kosten te kunnen dekken. Wij zijn blij dat ook het kabinet flink wil investeren in infrastructuur en dagen het Rijk uit om nu gezamenlijk door te pakken.

Investeringen in het openbaar vervoer verbeteren de bereikbaarheid binnen de regio en zorgen voor een betere doorstroming in het OV én op de weg. Dat belang overstijgt de regio Utrecht: de verbindingen tussen Amsterdam en Eindhoven, tussen Rotterdam en het Ruhrgebied – alles loopt via Utrecht. Als de draaischijf Utrecht vastloopt, stokt de economische motor van het land.

Het CBS berekende onlangs dat alleen al de stad Utrecht in 2035 zo’n 425.000 inwoners telt. In datzelfde jaar zal het ‘jochie’ Sebastiaan zeventien verjaardagskaarsjes uitblazen: bijna volwassen! Het regeerakkoord van dit kabinet draagt de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’. Wij roepen het Rijk op om met ons nú de juiste keuzes te maken om ervoor te zorgen dat ook Sebastiaan en zijn generatiegenoten straks datzelfde vertrouwen in hun toekomst mogen hebben.

Voor persinformatie:
rik.druten@provincie-utrecht.nl06 - 36 10 46 18

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11