Investering in toekomstbestendige bedrijven jonge Utrechtse boeren

Investering in toekomstbestendige bedrijven jonge Utrechtse boeren

De provincie Utrecht stelt geld beschikbaar aan jonge Utrechtse boeren om hun bedrijf te verduurzamen. In totaal is er vier ton subsidie beschikbaar voor investeringen in onder meer klimaatbestendigheid en biodiversiteit van boerenbedrijven.

Met de subsidie geeft de provincie jonge agrariërs de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen of door het gebruik van innovatieve bemestingsmethoden.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot van landbouw: “De provincie Utrecht hecht veel waarde aan het verduurzamen van de landbouwsector. Ongeveer de helft van onze provincie bestaat uit landbouwgrond. De nieuwe generatie boeren is de toekomst van de bedrijfstak. Met de subsidie krijgen jonge boeren de kans hun bedrijf weer een stap verder te verduurzamen.”

Investeringen in 2018

Deze subsidieregeling is in eerdere jaren ook opengesteld en de voorwaarden zijn dit jaar vergelijkbaar met die van vorig jaar. In 2018 hebben 23 jonge Utrechtse boeren investeringsgeld ontvangen om hun bedrijfsvoering aan te passen op de toekomst. De investeringen waren met name gericht op het realiseren van zonnepanelen, het in gebruik nemen van emissiearme vloeren en innovatieve technieken voor precisiebemesting.

Leeftijd

Deze zogenoemde Jonge Landbouwers regeling (JOLA) is bestemd voor agrariërs tot 41 jaar. Die groep landbouwers kan tot een bedrag van 20.000 euro subsidie aanvragen voor maximaal drie investeringen. De subsidie bedraagt 30 procent van de totale investeringskosten. Het is daarmee een uitgelezen mogelijkheid om duurzame investeringen in de bedrijfsvoering te realiseren. De subsidieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Aanmelden voor de regeling kan tot 7 februari 2020.