Inwoners realiseren Ontmoetingstuin in Vinkeveen met hulp van provincie

Provincie Utrecht ondersteunt bewoners die werk maken van een groenere buurt. Via de zogenoemde voucherregeling ontvangen groene buurtprojecten een bijdrage. Het gaat onder meer om het vergroenen van een buurtplein, het realiseren van een gezamenlijke moestuin of het creëren van extra waterberging in de straat. Ron van Vark, Gert Strubbe, Jeroen Brands en hun buren hebben de regeling gebruikt voor het realiseren van ‘Ontmoetingstuin Bijleveld’ in Vinkeveen. “De tuin zorgt voor meer contact”, merkt Ron op.

Buurttuin

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Voldoende groen biedt ons een prettige leefomgeving met gezonde lucht, schoon water en biodiversiteit. We stimuleren als provincie natuurinitiatieven en faciliteren graag projecten waarbij mensen hun eigen woonomgeving vergroenen.”

Bewoners van de buurt Bijleveld in Vinkeveen hebben hun voucher ingezet voor de Ontmoetingstuin. “De tuin is dé centrale ontmoetingsplaats in onze buurt. Bewoners organiseren er diverse activiteiten. Ook telen we er biologisch groenten. De hele buurt mag de oogst gratis gebruiken om er thuis lekkere en gezonde maaltijden van te maken. We horen regelmatig hoe lekker onze sla, andijvie, radijsjes, bonen en komkommers zijn.”

Gert en Jeroen zijn op dit moment de drijvende krachten achter het goed lopende buurtinitiatief. Het was Gert die ooit met het eerste idee voor de ontwikkeling van een gezamenlijke tuin komt. “In 2018 deed hij bij alle inwoners van de buurt een briefje in de bus. Naast zijn woning lag een vervallen speelterrein van ongeveer honderd vierkanten meter. Met het briefje is gepolst of buurtgenoten wat zagen in het plan voor een buurttuin. Het overgrote deel was positief en verschillende mensen waren ook nog eens bereid mee te helpen bij het realiseren van het plan”, vertelt Ron.

De tuin is dé centrale ontmoetingsplaats in onze buurt

Bewoners Bijleveld

Klimaatadaptatie

De Ontmoetingstuin Bijleveld in Vinkeveen heeft met succes gebruik gemaakt van de voucherregeling. Ook dit jaar zijn inwoners van de provincie Utrecht wederom uitgenodigd om hun plan in te dienen en gebruik te maken van de subsidiemogelijkheid. In deze derde ronde van de regeling is in het bijzonder aandacht voor klimaatadaptatie. De provincie zet in op maatregelen die bijdragen om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. De langere perioden van droogte en hitte en de eveneens vaker voorkomende forse regenbuien, stellen ons voor uitdagingen. Het vergroenen van een buurt zorgt dat het overtollige regenwater makkelijker weg kan en het groen zorgt gelijktijdig voor verkoeling bij hitte.

Ontmoetingen

Sinds de opening van de Ontmoetingstuin komen buurtbewoners van Bijleveld elkaar vaker tegen en spreken elkaar ook meer. “De Ontmoetingstuin is bedoeld om de bewoners van de buurt meer in contact met elkaar te brengen. En dat is gelukt! Jong en oud ontmoet elkaar. Buren staan dankzij de tuin meer open voor contact met elkaar”, vertelt Ron enthousiast over het initiatief. Als het aan hem ligt, dient de Ontmoetingstuin in Vinkeveen als inspiratiebron: “Het is prachtig dat er dit soort regelingen vanuit de provincie zijn. Het zou helemaal mooi zijn als ons project navolging krijgt. Elke buurt of wijk zou zoiets kunnen opzetten. Mensen komen wel eens bij ons informeren over hoe wij het aangepakt hebben. Onze kennis en ervaringen delen we graag.”

Elke buurt of wijk zou zoiets kunnen opzetten.

Buurtbewoner Ron van Vark

Aanvragen

De uitvoering van de voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt. Binnen dit programma worden vrijwilligers en gemeenten ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. Via de website kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden, waaronder ook een reglement en een aanvraagformulier (vanaf 1 juni 2021).

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49