Jaarverslag railveiligheid tramvervoersysteem 2019 opgeleverd

Het eerste jaarverslag railveiligheid tramvervoersysteem is opgeleverd. Hierin valt te lezen wat de provincie Utrecht in 2019 heeft gedaan op het gebied van railveiligheid van de tram en wie wat controleert.

sneltramstation Nieuwegein

De provincie Utrecht is eigenaar van een trambedrijf. De provincie beheert ongeveer 30 km spoorweginfrastructuur en is eigenaar van spoorvoertuigen benodigd voor de exploitatie van de Sneltram Utrecht Nieuwegein IJsselstein (SUNIJ-lijn) en de Uithoflijn. Daarnaast is de provincie eigenaar van een opstelterrein aan het eind van de Uithoflijn en van een opstelterrein met een remise met werkplaats en kantoorvoorzieningen in Nieuwegein. Tezamen gaat het om een volledig trambedrijf.

Op basis van de Wet lokaal spoor is de provincie eindverantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van dit railverkeersysteem.  

Gezien het belang dat de provincie hecht aan railveiligheid is het Jaarverslag railveiligheid tramvervoersysteem 2019 opgesteld. Dit jaarverslag is het eerste jaarverslag in deze vorm. De ontwikkeling van de railveiligheid zal vanaf nu via dit soort jaarverslagen systematisch gevolgd worden.

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11