Jacobine en Jesse maken droom waar: eigen boerenonderneming met hulp van plattelandscoach

Al jaren komen Jacobine Hardeman (30) en haar Zweedse vriend Jesse (34) uit liefde voor het boerenleven op het vleesvarkensbedrijf van haar oom Dirk Aart in Overberg. Samen hopen ze het agrarische bedrijf binnenkort over te nemen. De bedrijfsovername is een ingewikkeld traject waar plattelandscoach Dorine Zwaan bij helpt. De provincie Utrecht biedt alle agrariërs die dat willen gratis ondersteuning van een coach. 'Ik wil benadrukken hoe waardevol het traject met Dorine voor ons is als beginnende agrariërs en als startende ondernemers. Een coach en sparringpartner is iets wat iedereen wel kan gebruiken', vindt Jacobine.

Jacobine Hardeman en haar vriend Jesse

Jacobine Hardeman en haar Zweedse vriend Jesse

Het is onze droom om aan de slag te gaan met een stuk grond en daar onze duurzame stempel op te drukken

Jacobine en Jesse, beginnend agrariërs

De agrarische sector heeft met verschillende uitdagingen te maken. Bijvoorbeeld met de transitie naar kringlooplandbouw en met stikstofproblematiek. Juist in deze tijd kiezen Jacobine en Jesse voor een toekomst als boer. Ze hebben beiden geen ervaring als agrariër, maar dromen wel van het leven op een boerderij. De mogelijkheid om het bedrijf van Jacobine’s oom over te nemen laten de twee niet voorbij gaan: 'Het is onze droom om aan de slag te gaan met een stuk grond en daar onze duurzame stempel op te drukken.'

Het vleesvarkensbedrijf van Dirk Aart in Overberg

 

Het traject met Dorine zorgt voor structuur en alles komt op tafel ter bespreking

Jacobine Hardeman, beginnend agrariër

Plattelandscoach Dorine Zwaan is gevraagd om de overname te begeleiden. Zwaan is gespecialiseerd in dit soort ingewikkelde juridische en financiële trajecten. Ze is één van de vijftien plattelandscoaches die namens de provincie Utrecht door de hele regio boeren ondersteunen met uiteenlopende vraagstukken. 'Dorine heeft ons het zelfvertrouwen gegeven om door te pakken en de uitdaging echt aan te gaan. Het traject met Dorine zorgt voor structuur en alles komt op tafel ter bespreking', vertelt Jacobine over haar ervaringen met het begeleidingstraject door de plattelandscoach.

Inzet expertises

Inmiddels wonen Jacobine en Jesse op het erf van hun toekomstige bedrijf. Jacobine vertelt: 'We zijn kleinschalig begonnen. We testen ons bedrijfsplan op een halve hectare grond. We ontdekken zo wat wel werkt en waar obstakels zitten. We willen de boerderij financieel sterk maken door onze eigen expertises in te zetten. Mijn horecaervaring helpt om verblijfs- of eetmogelijkheden bij de boerderij op te zetten. Jesse heeft ervaring in het sociale domein. Deze kennis gebruiken wij om werkgelegenheid te creëren voor jongeren die door sociaaleconomische redenen met een streepje achter aan hun carrière beginnen.'

Bij het vleesvarkens bedrijf van Dirk Aart in Overberg

De twee agrariërs hebben ideeën over verduurzaming en vergroening van het bedrijf. 'Ons plan is om de boerderij en de grond meer divers in te zetten. We zetten in de basis in op herstel van het halfopen landschap en het verhogen van de biodiversiteit. Daarom kiezen we onder meer voor de aanleg van een voedselbos. Ook willen we niet langer enkel afhankelijk zijn van de vleesvarkensverkoop. We willen een bedrijf runnen dat op verschillende manieren geld verdient.'

Ideale beroep

Ik durf wel te zeggen dat boeren ontzettend creatief en vindingrijk zijn om problemen zelf op te lossen.

Jacobine Hardeman, beginnend agrariër

Jacobine en Jesse leven vooralsnog hun droom. Ze zien het boerenleven als het ideale beroep. 'Agrariërs staan als geen andere beroepsgroep in contact met de natuur. Het doen en laten is compleet afhankelijk van het weer en de gezondheid van de grond, het gewas en de dieren. Ik durf wel te zeggen dat boeren ontzettend creatief en vindingrijk zijn om problemen zelf op te lossen', aldus Jacobine.

Varkens op de boerderij van Dirk Aart in Overberg

Rol provincie

Utrechtse agrariërs en erfeigenaren kunnen gebruik maken van 25 uur door de provincie gefinancierde begeleiding. Het aanbod geldt tot begin 2023 en is ontstaan uit een samenwerking tussen gemeenten, landbouworganisaties, agrarische collectieven, Landbouwnetwerk Regio FoodValley, Gebiedscommissie Utrecht West en het landbouwbedrijfsleven.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: 'De provincie Utrecht hecht veel waarde aan de landbouwsector. Ongeveer de helft van onze provincie bestaat uit landbouwgrond en boeren zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. De plattelandscoaches kunnen onze Utrechtse boeren adviseren over het vormgeven van de veranderingen en innovaties in hun bedrijf.'

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49