Jonge melkveehouders Linda en Wilco innoveren dankzij provinciale subsidie

Melkveehouders Linda en Wilco Versteeg uit Rhenen hebben maar liefst 800 zonnepanelen op hun koeienstallen laten plaatsen. De ondernemers hebben voor de investering gebruik gemaakt van de provinciale subsidie voor jonge landbouwers (JOLA). Het JOLA-subsidiegeld is speciaal bedoeld voor jonge Utrechtse boeren die willen innoveren. Het aantal aanvragen tijdens de laatste openstelling bleek zo hoog, dat de provincie heeft besloten het budget fors te verhogen. “Wij wekken dankzij de zonnepanelen nu zelf duurzaam energie op voor ons bedrijf”, vertelt Linda over hun verduurzaming.

Linda en Wilco

Foto: Melkveehouders Linda en Wilco Versteeg

De twee agrarische ondernemers wonen met hun vier dochters op het bedrijf. Ze namen de onderneming in 2007 over van Wilco’s ouders. Momenteel bestaat de melkveehouderij uit 130 melkkoeien en 100 stuks jongvee. Het bedrijf heeft dan ook een grote energiebehoefte. “We gebruiken op ons bedrijf twee melkrobots. Dat kost best veel energie. We hebben daarom voor zonnepanelen gekozen. Het maakt ons bedrijf duurzamer en gelijktijdig besparen we op energiekosten. Het geeft ons een goed gevoel om de energie zelf op te wekken. We willen graag ons steentje bijdragen aan een beter milieu”, aldus Linda.

We willen graag ons steentje bijdragen aan een beter milieu

Melkveehouder Linda Versteeg

Ophoging JOLA

Met de JOLA-subsidie geeft provincie Utrecht jonge agrariërs de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen, het gebruik van innovatieve bemestingsmethoden of investeringen in klimaatbestendigheid. De subsidieregeling is bestemd voor agrariërs tot 41 jaar. Deze groep landbouwers kan tot een bedrag van 20.000 euro subsidie aanvragen voor maximaal drie investeringen. In de laatste openstelling van de regeling, had de provincie in totaal 400.000 euro subsidie beschikbaar. Het aantal aanvragen is zo groot, dat is besloten het budget op te hogen naar 672.000 euro. Op die manier is het mogelijk alle geldige aanvragen te honoreren. 

Linda en Wilco

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot van landbouw: “Mooi om te zien dat de belangstelling voor deze innovatieregeling zo groot is. De nieuwe generatie boeren is de toekomst van de bedrijfstak. Ik vind het belangrijk dat er de mogelijkheid is om het budget voor de regeling op te hogen. Provincie Utrecht hecht veel waarde aan het verduurzamen van de landbouw en werkt daarom graag samen met de sector aan innovaties."

De nieuwe generatie boeren is de toekomst van de bedrijfstak

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot

Profijt

Linda is enthousiast over de inzet van de provincie. “Door de JOLA-regeling was het voor ons nog aantrekkelijker om deze investering te doen. In de zomermaanden hebben we echt profijt van de zonnepanelen. We hopen de gehele investering binnen tien jaar terugverdiend te hebben”

De melkveehouders uit Rhenen ondernemen met oog op een gezonde toekomst voor hun bedrijf en met aandacht voor de plek waar ze ondernemen. “Wij zijn elke dag bezig met de natuur, we werken letterlijk met de natuur. Met ons bedrijf doen we bijvoorbeeld mee aan weidevogelbeheer in sommige van onze akkers en weilanden. We maaien om de nestjes heen en houden soms een rustperiode aan, waardoor de vogels hun eieren uit kunnen broeden zonder gestoord te worden.

Linda en Wilco

Door de JOLA-regeling was het voor ons nog aantrekkelijker om deze investering te doen

Melkveehouder Linda Versteeg

Trots

Wilco en Linda kijken met trots naar hun onderneming. Linda: “We zijn op dit moment heel tevreden over ons bedrijf. We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om het onze koeien nog meer naar hun zin te maken en om te innoveren. Als er in de toekomst weer iets nieuws of innovatiefs op ons pad komt, staan we daar altijd voor open.”

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49