Jongerenontmoetingsplek leidt tot méér in Lexmond

Lexmond is een jongerenontmoetingsplek rijker. Zaterdag 14 september is deze geopend door burgemeester Jan Pieter Lokker van Vijfheerenlanden en Hans Oosters, Commissaris van de Koning. Zij sneden samen de taart aan die de samenwerking symboliseert tussen de jongeren, de gemeente en de provincie Utrecht. Voor de inwoners van Lexmond snijdt het mes aan twee kanten.

Het plaatsen van de jongerenontmoetingsplek is niet alleen de start van veel gezelligheid voor de jongeren van Lexmond, het is ook het begin van een extra sociale impuls aan de gemeenschap van Lexmond. ‘Werkgroep Lexmond ontmoet en doet’ gaat namelijk ieder jaar een maatschappelijke tegenprestatie leveren. Dit jaar gaan ze samen met de leerlingen van groep 8 van de Brede School in de Brede School een lunch verzorgen voor de ouderen van Lexmond. Ouderen die aan huis gebonden zijn, krijgen de lunch thuisbezorgd.

Bewonersinitiatief

De jongerenontmoetingsplek is een initiatief van de werkgroep ‘Lexmond ontmoet en doet’. De werkgroep bestaat uit negen jongerenambassadeurs en projectleider Christine van Reeuwijk. Met hulp van wijkambassadeur Nick van den Tol en steun van jongerenwerker Wolter Dijkstra van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland is het idee van de jongeren werkelijkheid geworden. Het initiatief heeft een opstartsubsidie gekregen van de gemeente Vijfheerenlanden en een bijdrage uit de subsidie voor Leefbaarheid Kleine Kernen van de provincie Utrecht.

Ook een leuk idee voor uw dorp?

Als onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland heeft provincie Utrecht een subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen. Die subsidie is bedoeld om de leefbaarheid te stimuleren in de buitengebieden van de provincie. Woont u in een dorp of buurtschap in de provincie Utrecht en heeft u een leuk idee dat uw buurt bij elkaar brengt? Misschien kunt u ook profiteren van de subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen in de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Kijk voor meer informatie op www.provincie-utrecht.nl/avp.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl(030) 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11