Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie in Laagraven in kaart gebracht

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben de gebiedsanalyse Laagraven vastgesteld. De analyse maakt duidelijk wat de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in dit gebied zijn.

Kazematten Waaijensedijk

Het gaat om het historische militaire erfgoed, zoals forten, sluizen en kazematten, waarmee rekening moet worden gehouden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Aanleiding voor het opstellen van gebiedsanalyses is de UNESCO-nominatie voor Werelderfgoed voor de NHW.

Eerste analyse in een serie

De gebiedsanalyse Laagraven is de eerste in een serie zeven analyses voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vier daarvan liggen in de provincie Utrecht, drie liggen ook in de provincies Noord-Holland en Gelderland. Deze én de nog op te stellen analyses moeten duidelijk maken dat Nederland het Werelderfgoed voldoende beschermt. Zeker omdat er grote druk op het gebied staat voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zoals infrastructuur, woningbouw en energietransitie. Ook zonder nominatie is analyse van de kernkwaliteiten NHW van belang, omdat bescherming van deze kwaliteiten valt onder het erfgoedbeleid van de provincie.

Een groen gebied om op adem te komen

Laagraven ligt aan de oostkant van Utrecht en valt geheel binnen het genomineerde UNESCO-Werelderfgoed gebied: er zijn hier veel elementen van de NHW en de openheid van het voormalige inundatiegebied is nog herkenbaar. Het is een groen gebied met karakter om te recreëren en op adem te komen. Daarmee is het een belangrijke waarde voor het vestigingsklimaat; een groene oase naast alle huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Geen integrale analyse

De gebiedsanalyse is geen integrale analyse, het maakt alleen duidelijk waar de kernkwaliteiten van de NHW liggen in dit gebied. Het gaat om een specifieke uitwerking van de kwaliteiten per gebied en hoe daarmee om te gaan. De gebiedsanalyse schetst daarmee een kader en levert bouwstenen voor plannen en initiatieven en is daarnaast van belang voor de verdere visie- en planvorming in het gebied.

Gedragen aanpak

De gebiedsanalyse Laagraven is een eerste proeve waarin de provincies Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland, het Rijk en het kwaliteitsteam NHW zijn gekomen tot een gedragen aanpak voor alle gebiedsanalyses in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Meer informatie

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl030 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11 

Volg de provincie op twitter