Kleur je mee? Zo trapt de provincie Utrecht de verkiezingscampagne af

Bron: Provinciale Staten

Geef de provincie kleur met jouw stem! Dat is de oproep van alle deelnemende politieke partijen aan de inwoners van de provincie Utrecht voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart.

De lijsttrekkers geven op 10 februari vanaf 10.00 uur op het Eemplein in Amersfoort symbolisch het goede voorbeeld. Met een verfkwast en spuitbus in de hand geven zij, samen met de inwoners van de provincie, kleur aan een uniek verkiezingskunstwerk. Je bent van harte uitgenodigd om hen, met een gratis kopje koffie, te ontmoeten.

Kies Jouw Utrecht, Kleur de Provincie

Officiële aftrap verkiezingscampagne

De kleurrijke actie is de officiële start voor de verkiezingscampagne. De provincie Utrecht hoopt met de campagne “Kleur de provincie, kies jouw Utrecht” zoveel mogelijk kiesgerechtigden kleur te laten bekennen door op 15 maart te stemmen voor de Provinciale Staten.

Het kleurenthema staat symbool voor de veelzijdigheid van belangrijke onderwerpen waar deze verkiezingen over gaan. Of het nu woningbouw, stikstofuitstoot, landbouw, natuurontwikkeling, bereikbaarheid of energietransitie is: de Provinciale Staten van Utrecht gaan de komende vier jaar een cruciale rol spelen in de besluiten die over deze belangrijke verkiezingsthema’s worden genomen.

Naast de lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen zijn ook commissaris van de Koning Hans Oosters en burgemeester van Amersfoort Lucas Bolsius aanwezig.

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02