Klimaatakkoord zet provincie en gemeenten aan tot duurzame mobiliteit

Tijdens de bijeenkomst van het Utrechtse Verkeer en Vervoer beraad (UVVB) in oktober 2021 is een eerste pakket aan maatregelen gepresenteerd om mobiliteit in de provincie Utrecht duurzamer te maken.

u-tram

De plannen in dit Regionaal Mobiliteits Programma 1.0 zijn een gevolg van het Klimaatakkoord. Provincie Utrecht en de betrokken gemeenten spreken van een belangrijke, eerste stap. 'Maar de opgave blijft groot'. In het UVVB, een overlegorgaan bestaande uit provincie, vertegenwoordigers van gemeenten, Rijkswaterstaat, Prorail en NS, staat het Regionale Mobiliteits Programma op de agenda.

Mijlpaal

'In het RMP 1.0 staan veel acties om mobiliteit duurzamer te maken. Belangrijk, want onze inwoners willen wonen in een gezonde, groene provincie. Dit RMP 1.0 markeert de eerste mijlpaal van de samenwerking tussen gemeenten en provincies, die constructief verliep en dat geeft vertrouwen voor het vervolg,' aldus Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Regionaal Mobiliteits Programma 1.0 (RMP1.0)

Het RMP1.0 is een verzameldocument van bestaande maatregelen en beleid om mobiliteit duurzamer te maken. Denk aan het waterstofconvenant dat dit voorjaar is gesloten, de snelfietsroutes die in de hele provincie worden gepland, en de plannen voor zero emissie busvervoer. Daarnaast gaat het RMP1.0 in op mogelijke toekomstige samenwerkingen waarbinnen de plannen het beste uitgevoerd kunnen worden. Na het RMP 1.0 willen de regionale partners met elkaar afspraken maken over gezamenlijke doelen en een gezamenlijke inhoudelijke koers. De ambitie is dat het RMP een programma wordt dat jaarlijks wordt geactualiseerd om regionaal samen te werken aan duurzame mobiliteit.

Themasessies

In de afgelopen maanden zijn verschillende themasessies georganiseerd, met gemeenten, belangenorganisaties en kennisinstellingen. Zij hebben samen de reeds lopende maatregelen en initiatieven verzameld die bijdragen aan de duurzamere mobiliteit. Ook zijn toekomstige maatregelen verkend. Dit laatste vormt input voor de vervolgstap van het RMP: het maken van afspraken over nieuwe maatregelen om de doelen in CO2-reductie te halen.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01