Koe in de wei blijft vergunningsvrij

Het blijft ook in de provincie Utrecht mogelijk om koeien in de wei te laten, zonder de aanvraag van een extra vergunning voor stikstofuitstoot. Dat is door alle provincies in overleg met het Rijk besloten.

Beweiden is volgens de redeneerlijn van provincies en het Rijk al onderdeel van de reguliere vergunning voor het houden van vee. Om die reden is de aanvraag van een aparte vergunning voor de weidegang op grond van de Wet Natuurbescherming niet nodig en dat sluit aan bij het advies van Commissie Remkes. 

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot over het besluit: “Het is goed dat er één heldere lijn is vastgesteld voor beweiden, want dat schept duidelijkheid voor agrariërs. Ik vind die duidelijkheid erg belangrijk. Het betekent dat we ook dit voorjaar weer een vertrouwd landschap met koeien zien in de provincie Utrecht.”

Ieder voorjaar gaan veel koeien de wei in. De stikstofproblematiek heeft geleid tot de vraag of er een verschil is tussen de vergunning voor uitstoot op stal en de vergunning voor uitstoot in de wei. Het nu genomen besluit gaat ervan uit dat boeren in hun stalvergunning de rechten hebben voor het houden van dieren en alle uitstoot die daarbij vrijkomt. Een afzonderlijke vergunning volgens de Wet Natuurbescherming voor het beweiden zou dan ook dubbel zijn.

Beweiden zorgt overigens ook voor minder uitstoot, dan het compleet op stal houden van het vee. In stallen mengt urine met vaste mest en bij dat proces komt veel stikstof vrij. Bij de weidegang is in mindere mate sprake van deze vermenging en het kent daardoor een lagere uitstoot.

Vergunningen

Alle provincies gaan werken volgens deze afspraken over het beweiden. Lopende en nieuwe vergunningaanvragen voor stallen worden door de provincies alleen beoordeeld op de uitstoot die vrijkomt uit de stallen. Het betekent ook dat een momenteel lopende aanvraag voor beweiden, geweigerd zal worden. De aanvrager krijgt het bericht dat een vergunning hiervoor niet vereist is. Handhavingsverzoeken die bij de provincie Utrecht zijn binnengekomen, doordat er onduidelijkheid bestond over de regels rondom beweiden, zullen worden afgewezen.

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:

ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06  40 97 18 49,  030  258 20 60

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11