Koop- en huurwoningen in dezelfde straat samen verduurzamen

De provincie Utrecht gaat particuliere huiseigenaren, gemeenten en woningcorporaties stimuleren om huur- en koopwoningen die samen een blok rijtjeswoningen vormen, gelijktijdig te verduurzamen. Op die manier verduurzaam je meer huizen tegelijkertijd en zorg je voor een mooier straatbeeld. Particuliere woningeigenaren en de woningcorporatie zullen dan samen moeten optrekken. De provincie gaat daarbij helpen.

Straat in Zuilen, Utrecht foto: Rick Huisinga
Straat in Zuilen Utrecht, Foto: Rick Huisinga

De provincie wil zoveel mogelijk huizen verduurzamen en de CO2-uitstoot naar beneden brengen door bijvoorbeeld woningen te isoleren en zonnepanelen tee plaatsen. Als alle huizen in een rij meedoen, oogt dat fraaier en levert dat schaalvoordelen op. Bovendien wil de provincie de verduurzaming voor iedereen financieel mogelijk maken.

Provincie Utrecht roept gemeenten, inwoners en corporaties daarom op om samen projecten te starten. Om die projecten meer kans van slagen te geven, brengt ze een magazine uit. Hierin staan tips die voortkomen uit praktijkervaringen opgedaan in Zeist, Woerden en Leusden.

Meer financiële ruimte

"Dankzij twee ontwikkelingen lijkt de tijd nu rijp voor dit soort projecten", stelt verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen. "Gemeenten en corporaties zijn in gesprek over de transitievisies warmte en over de vraag in welke wijken te beginnen. Daardoor krijgen ze ook samen tijdig in beeld waar de koop- en huurwoningen door elkaar heen staan."

Een andere ontwikkeling is dat er financieel meer ruimte is, dankzij de aangekondigde Nationale Isolatie Campagne en doordat de woningwet is aangepast. Hierdoor mogen woningcorporaties de overkoepelende kosten betalen van een project, ook voor de woningen die voorheen van de corporatie waren en door een particulier zijn gekocht. "Daarnaast kunnen wij als provincie mogelijk aanvullend subsidie geven zodat iedereen in een straat mee kan doen", vertelt gedeputeerde Van Essen.

Koopgarantwoningen

Het magazine behandelt veel aspecten die van belang zijn als een gemeente of woningcorporatie huiseigenaren uitnodigt om mee te doen aan de collectieve verduurzamingsaanpak in een buurt. Zo heeft een woningcorporatie veel meer mogelijkheden als het om KoopGarantwoningen gaat. Verder staan in het magazine ook valkuilen, zoals het te laat of te beperkt informeren van huiseigenaren. Andere aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het bieden van een duidelijk overzicht op welke manier de woningeigenaren de maatregelen kunnen betalen, ook als ze geen leenruimte hebben.

Magazine Verduurzaming Gespikkeld Bezit

Het magazine Verduurzaming Gespikkeld Bezit is een co-productie van de provincie Utrecht en het bureau PON&Telos.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69