Krakers moeten pand Dolderseweg verlaten na kort geding

De rechter heeft vandaag in een kort geding, aangespannen door de provincie Utrecht, bepaald dat de krakers van de voormalige marinierswoning aan de Dolderseweg 54 het pand moeten verlaten. Reden voor het kort geding is dat de woning volgens de provincie Utrecht te onveilig is om in te verblijven. De rechter heeft de provincie Utrecht in het gelijk gesteld en bepaalde dat de krakers uiterlijk over twee weken het pand moeten verlaten.

vrouwe justitia

In het weekend van 23 augustus jl. werd de ernstig vervallen marinierswoning aan de Dolderseweg in Huis ter Heide gekraakt. Het pand is te gevaarlijk om in te wonen door problemen met elektra en water. Daarnaast is er brandgevaar door gebruik van de in slechte staat verkerende schoorsteen en schimmelvorming. De provincie heeft de krakers hiervan meerdere malen en in een vroeg stadium op de hoogte gebracht. Dit is nu bevestigd door de rechter.

De betreffende woning maakt deel uit van de kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg (voorheen kavels Dolderseweg) en zijn eind 2019 opnieuw in ontwikkeling genomen. Hiervoor is een voorstel voor Gedeputeerde Staten in voorbereiding met daarin de kaders en uitgangspunten ten behoeve van de verkoop. De exacte vervolgstappen zullen na besluitvorming bekend worden.

Meer Informatie

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl030 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11