Krakers mogen tijdelijk in gekraakte woning Dolderseweg blijven

De rechter heeft vandaag in hoger beroep, aangespannen door de krakers van de voormalige marinierswoning aan de Dolderseweg 54 in Huis ter Heide, bepaald dat de krakers tijdelijk in het pand mogen blijven.  De krakers waren in hoger beroep gegaan, omdat zij het niet eens waren met de eerdere uitspraak van de rechter in het kort geding dat de provincie Utrecht had aangespannen om de krakers uit de woning te krijgen.

vrouwe justitia

Die rechter had bepaald dat de krakers het pand zouden moeten verlaten, omdat dit pand onveilig zou zijn. De provincie Utrecht stelt zich ook op dit standpunt. Echter, de rechter in het hoger beroep heeft aangegeven dat het op basis van de aangevoerde argumenten niet met zekerheid te zeggen is dat er sprake is van een voldoende acuut gevaar. De rechter in hoger beroep heeft het argument mee laten wegen dat enkele krakers bij directe ontruiming dakloos zouden worden. De provincie beraadt zich op vervolgstappen.

Marinierswoning

In het weekend van 23 augustus jongstleden werd de ernstig vervallen marinierswoning aan de Dolderseweg in Huis ter Heide gekraakt. De betreffende woning maakt deel uit van de kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg (voorheen kavels Dolderseweg) en zijn eind 2019 opnieuw in ontwikkeling genomen. Hiervoor is een voorstel voor Gedeputeerde Staten in voorbereiding met daarin de kaders en uitgangspunten ten behoeve van de verkoop. De exacte vervolgstappen zullen na besluitvorming bekend worden.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl030 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11